Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Pirsan Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

Kimlik, İletişim, Lokasyon İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Müşteri İşlem Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, iş takibinin gerçekleştirilmesi, destek hizmeti kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bu bilgileri yazılı veya sözlü olarak talep etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında 3. kişilerle doğrudan paylaşılmamaktadır.

HAKLARINIZ

  • Şirketin kişisel verileri işleyip işlenmediğini öğrenmek,
  • İşlenmiş kişisel verilerinizi kullanım amaçları,
  • Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışında aktarılmadığını veya kimlere aktarıldığı,
  • Ayrıca KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde Yanlış veya eksik verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi,

haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pirsan Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İçerenköy Mh. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. Büyük Kartal Sk. No: 4 Ataşehir – İSTANBUL 
216 373 77 00 | info@pirsan.com.tr
 

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"