Duyurular

Referans Kıymet Hakkında...

Genel Tarih: 08-12-2021

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün TRT Bandrol Ücreti konulu yazısı...

Genel Tarih: 08-12-2021

TRT Bandrol ücretlerinde farklılığın kuruma intikali veya tamamlayı...

Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulamaya Geçiş...

Genel Tarih: 08-12-2021

Gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yür...

YEMEN-Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme Hk....

Genel Tarih: 07-12-2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler G...

İhtisas Gümrüğü Uygulamalarında Değişikliğe Gidildi...

Genel Tarih: 06-12-2021

Avrupa Birliği menşeli ürünler geldiği gümrükten ithal edilebiliyor...

Irak-Ek Vergilere Son Verilmesi/Koruma Süresi Hk....

Genel Tarih: 03-12-2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 01.12.2021 tarih ve 1...

Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları...

Genel Tarih: 03-12-2021

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 7208.51, 720...

Telafi Edici Vergi Önlemi / ABD...

Genel Tarih: 03-12-2021

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Hat B...

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)...

Genel Tarih: 03-12-2021

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulma...

İhracı Kayda Bağlı Mallar - Pirinç...

Genel Tarih: 30-11-2021

Pirinç (GTİP:1006) ürünü 2006/7 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan İh...

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"