Duyurular

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru ...

Genel Tarih: 13-05-2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki K...

Gümrük Tespitine Teknoloji Takviyesi ...

Genel Tarih: 13-05-2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, gümrük kapıla...

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar...

Genel Tarih: 11-05-2019

17474625-010.06.01 Sayılı Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dik...

İthalat ve İhracat Fazla Mesai ve Yolluk ...

Genel Tarih: 10-05-2019

Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadı...

Gümrük Vergileri ve Tarife Kontenjanı Uygulanması...

Genel Tarih: 10-05-2019

AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük ve...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)...

Genel Tarih: 10-05-2019

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamalarından yararlanacak; ü...

Askıya Alma Sistemi...

Genel Tarih: 09-05-2019

Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan...

Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ...

Genel Tarih: 08-05-2019

Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)...

Genel Tarih: 07-05-2019

Bu Tebliğin amacı, 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)...

Genel Tarih: 07-05-2019

Çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgi...

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"