Duyurular

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri...

Genel Tarih: 11-10-2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, A...

Tahakkukta Zaman Aşımı Hakkında...

Genel Tarih: 11-10-2021

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Tahakkukta Zaman Aşı...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)...

Genel Tarih: 09-10-2021

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozis...

EBSO / TR - AZ Menşe İspat Belgeleri Hk...

Genel Tarih: 07-10-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bir bilgilendirmede...

ABD TEV, AD ve Sübvansiyon Soruşturmaları...

Genel Tarih: 01-10-2021

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşa...

Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti...

Genel Tarih: 01-10-2021

Birleşik Krallık’ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzen...

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması...

Genel Tarih: 30-09-2021

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırıl...

Özet Beyan Toplu Ek Süre...

Genel Tarih: 29-09-2021

Özet Beyan modülünde, talep edilmesi halinde aynı özet beyan kapsam...

Pvc Yer Kaplamaları...

Genel Tarih: 29-09-2021

4458 sayılı Gümrük Kanunun “Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozis...

KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi Hk...

Genel Tarih: 29-09-2021

Özetle; “Gümrük Alacağının Takibi” konulu 12.05.2016 tarihli ve 201...

Altın Beyan Formu...

Genel Tarih: 29-09-2021

7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi v...

Toplu Teminat Eşitleme...

Genel Tarih: 29-09-2021

herhangi bir beyannameye bağlı olmaması, açık bir işlemin bulunmama...

7326 Sayılı Kanun - Usulsüzlük Cezaları...

Genel Tarih: 29-09-2021

7326 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi...

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"