Duyurular

ATA Karnelerinde Kefil Kuruluşun Sorumluluğu...

Genel Tarih: 29-09-2021

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’n...

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği...

Genel Tarih: 28-09-2021

Yönetmeliğin amacı; tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlama...

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri...

Genel Tarih: 28-09-2021

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlem...

SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi...

Genel Tarih: 24-09-2021

BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Genel Tarih: 24-09-2021

Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin...

Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri...

Genel Tarih: 23-09-2021

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Domates, Biber ve Kabak Tohu...

BTB-YKTS Entegrasyonu Hk....

Genel Tarih: 23-09-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü...

Kontrole Tabi Listenin Hazırlık Çalışmaları...

Genel Tarih: 23-09-2021

“Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve...

AB / Telafi Edici Vergi...

Genel Tarih: 22-09-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 20/09/20...

Gümrük Yönetmeliği 564/3 Göre Verilen Dilekçeler Hakkında...

Genel Tarih: 22-09-2021

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 21.09.2021 tarih, 202...

Irak / Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi...

Genel Tarih: 22-09-2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar...

İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu...

Genel Tarih: 20-09-2021

Bilindiği üzere, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de ...

Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi...

Genel Tarih: 15-09-2021

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ ...

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli hk...

Genel Tarih: 14-09-2021

TOBB’dan alınan 17.08.2021 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 10...

Mersin Gümrük Müdürlüğü / Hurda Metal İthalatı...

Genel Tarih: 14-09-2021

Metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından ...

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"