Duyurular

Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı Hakkında...

Genel Tarih: 06-08-2021

İlave gümrük vergisine tabi ve Türkiyenin taraf olduğu serbest tica...

Elektronik Teminat Mektupları...

Genel Tarih: 06-08-2021

elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu...

EPA Anlaşmasının Altıncı Tarife İndirim Dönemi Başladı...

Genel Tarih: 06-08-2021

Kamerun ve AB arasında imzalanmış olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ...

Fire ve Kullanım Oranları...

Genel Tarih: 05-08-2021

Dahilde İşleme Belgelerinin düzenlenme a...

GTİP 4403-Kayda Bağlı İhracat...

Genel Tarih: 05-08-2021

Malumları olduğu üzere, 22 Mart 2018 tar...

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri...

Genel Tarih: 05-08-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda belirtildiği üzere, A...

Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi Nihai Kararı...

Genel Tarih: 03-08-2021

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemler...

Antrepo Harçları Hk...

Genel Tarih: 31-07-2021

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 1.1.2021 tarihinden önce faa...

Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Hk....

Genel Tarih: 31-07-2021

Bilindiği üzere 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de ...

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"