Genel

İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hakkında...

Genel Tarih: 22-10-2021

Gümrük Müşavir Derneklerinin İhracat Genel Müdürlüğü'ne muhatap "İh...

Avrasya Ekonomik Birliği-GSP...

Genel Tarih: 21-10-2021

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yaz...

Özet Beyan Fazlalık Takibatı...

Genel Tarih: 21-10-2021

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emrah NARİNÇ tarafından düzenlenen 08.0...

AB/E-Ticarette KDV Paketi Bilgilendirmesi Hk....

Genel Tarih: 19-10-2021

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından ...

Form A - Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında...

Genel Tarih: 18-10-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Form A - Avrasya Ekonomik Birliği" k...

Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri...

Genel Tarih: 18-10-2021

İthal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak yargı m...

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik ...

Genel Tarih: 16-10-2021

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/...

AB Çelik Önlemleri...

Genel Tarih: 12-10-2021

Avrupa Birliği tarafından çelik ithalatına karşı tarife kontenjanı ...

Gürcistan menşeli bazı ürünlerde damping soruşturması...

Genel Tarih: 12-10-2021

Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıfland...

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri...

Genel Tarih: 11-10-2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, A...

Tahakkukta Zaman Aşımı Hakkında...

Genel Tarih: 11-10-2021

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Tahakkukta Zaman Aşı...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)...

Genel Tarih: 09-10-2021

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozis...

EBSO / TR - AZ Menşe İspat Belgeleri Hk...

Genel Tarih: 07-10-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bir bilgilendirmede...

ABD TEV, AD ve Sübvansiyon Soruşturmaları...

Genel Tarih: 01-10-2021

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşa...

Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti...

Genel Tarih: 01-10-2021

Birleşik Krallık’ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzen...

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması...

Genel Tarih: 30-09-2021

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırıl...

Özet Beyan Toplu Ek Süre...

Genel Tarih: 29-09-2021

Özet Beyan modülünde, talep edilmesi halinde aynı özet beyan kapsam...

Pvc Yer Kaplamaları...

Genel Tarih: 29-09-2021

4458 sayılı Gümrük Kanunun “Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozis...

KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi Hk...

Genel Tarih: 29-09-2021

Özetle; “Gümrük Alacağının Takibi” konulu 12.05.2016 tarihli ve 201...

Altın Beyan Formu...

Genel Tarih: 29-09-2021

7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi v...

Toplu Teminat Eşitleme...

Genel Tarih: 29-09-2021

herhangi bir beyannameye bağlı olmaması, açık bir işlemin bulunmama...

7326 Sayılı Kanun - Usulsüzlük Cezaları...

Genel Tarih: 29-09-2021

7326 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi...

ATA Karnelerinde Kefil Kuruluşun Sorumluluğu...

Genel Tarih: 29-09-2021

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’n...

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği...

Genel Tarih: 28-09-2021

Yönetmeliğin amacı; tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlama...

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri...

Genel Tarih: 28-09-2021

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlem...

SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi...

Genel Tarih: 24-09-2021

BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Genel Tarih: 24-09-2021

Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin...

Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri...

Genel Tarih: 23-09-2021

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Domates, Biber ve Kabak Tohu...

BTB-YKTS Entegrasyonu Hk....

Genel Tarih: 23-09-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü...

Kontrole Tabi Listenin Hazırlık Çalışmaları...

Genel Tarih: 23-09-2021

“Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve...

AB / Telafi Edici Vergi...

Genel Tarih: 22-09-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 20/09/20...

Gümrük Yönetmeliği 564/3 Göre Verilen Dilekçeler Hakkında...

Genel Tarih: 22-09-2021

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 21.09.2021 tarih, 202...

Irak / Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi...

Genel Tarih: 22-09-2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar...

İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu...

Genel Tarih: 20-09-2021

Bilindiği üzere, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de ...

Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi...

Genel Tarih: 15-09-2021

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ ...

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli hk...

Genel Tarih: 14-09-2021

TOBB’dan alınan 17.08.2021 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 10...

Mersin Gümrük Müdürlüğü / Hurda Metal İthalatı...

Genel Tarih: 14-09-2021

Metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından ...

Brexit-Teknik Düzenlemeler-CE İşaretinin Geçerlilik Tarihi...

Genel Tarih: 14-09-2021

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nd...

Karadağ, Ithalat Gümrükleme Süresini Kısalttı...

Genel Tarih: 14-09-2021

Dünya Bankası Grubu'nun (WBG) bir üyesi olan Uluslararası Finans Ku...

Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı...

Genel Tarih: 13-09-2021

Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tari...

Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma...

Genel Tarih: 10-09-2021

T. C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yaz...

Türkiye-EFTA STA...

Genel Tarih: 10-09-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret B...

Menşe Uygulamalarına İlişkin Cezalar Hakkında...

Genel Tarih: 10-09-2021

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.09.2021 tarih, 202...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)...

Genel Tarih: 10-09-2021

Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00...

ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları...

Genel Tarih: 08-09-2021

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaa...

Ceza Kararı Düzenlenmeden Eşyanın Teminatla Çekilmesi Hakkında...

Genel Tarih: 08-09-2021

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap ...

X-Ray Uygulamasında Yaşanan Sorunlar Hakkında...

Genel Tarih: 08-09-2021

İGMD'nin Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’ye m...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)...

Genel Tarih: 08-09-2021

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumh...

Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri...

Genel Tarih: 06-09-2021

Tüm ülkelerden ülkemize domates (solanum lycopersicum), biber (caps...

Klinker ve bazı gübrelerin ihracatında kayıt uygulaması getirilmiştir...

Genel Tarih: 06-09-2021

Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm s...

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik...

Genel Tarih: 04-09-2021

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)...

Genel Tarih: 04-09-2021

Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tar...

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi...

Genel Tarih: 02-09-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejim...

Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar Hakkında...

Genel Tarih: 02-09-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar” ko...

İhracat Genelgesin Güncellendi...

Genel Tarih: 28-08-2021

İhracat Genelgesine, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilg...

Kayda Bağlı Makarna İhracatına İzin Verilen Tarih Öne Çekildi...

Genel Tarih: 27-08-2021

01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ...

ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı...

Genel Tarih: 27-08-2021

27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelgenin 3 üncü paragrafında...

Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü Kararı Hk....

Genel Tarih: 24-08-2021

Beyrut Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 13.08.2021 tar...

Kontrgarantiye İstinaden Düzenlenen Teminat Mektupları...

Genel Tarih: 24-08-2021

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’den alınan 16.08.2021 tarihli ve 66316...

Hurda Metal İthalatı...

Genel Tarih: 24-08-2021

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaları...

235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk....

Genel Tarih: 24-08-2021

07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür...

Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması...

Genel Tarih: 24-08-2021

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonuc...

Fas Korunma Önlemi Hk / “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac”...

Genel Tarih: 23-08-2021

Fas tarafından “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac” ithalatına ...

Avrupa Birliğinin Yeni Kdv Sistemi...

Genel Tarih: 20-08-2021

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ...

Kayda Bağlı İhracat (Makarna GTİP: 1902)...

Genel Tarih: 20-08-2021

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebli...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında...

Genel Tarih: 20-08-2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve...

E-TUYS Yetkilendirme ve KEP ile Evrak Gönderimi Hakkında...

Genel Tarih: 19-08-2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Odamıza iletilen yazıda; T.C...

Cep Telefonu İhtisas Gümrüğü Hakkında...

Genel Tarih: 19-08-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 18.08.2021 tarih, 2021/3047-BU...

Mısır-Üretici Kayıt Sistemi Hk....

Genel Tarih: 17-08-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhra...

Covid-19 Kapsamında Bitki Sağlık Sertifikaları...

Genel Tarih: 17-08-2021

Ülkemizde ve dünyada normalleşme sürecin...

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında...

Genel Tarih: 16-08-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Ant...

Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında...

Genel Tarih: 13-08-2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden a...

Otomobildeki ÖTV matrahı limitleri yeniden belirlendi...

Genel Tarih: 13-08-2021

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan oto...

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında...

Genel Tarih: 12-08-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli" kon...

Elleçleme İzni Hakkında...

Genel Tarih: 12-08-2021

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 27.11.2020 tarih,...

Limana Girişlerde HES Kodu Kontrolü Uygulaması Hk....

Genel Tarih: 11-08-2021

Ülkemizin ve tüm Dünya’nın mücadele etme...

Mısır-Üretici Kayıt Sistemi Hk....

Genel Tarih: 10-08-2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mı...

Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı Hakkında...

Genel Tarih: 06-08-2021

İlave gümrük vergisine tabi ve Türkiyenin taraf olduğu serbest tica...

Elektronik Teminat Mektupları...

Genel Tarih: 06-08-2021

elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu...

EPA Anlaşmasının Altıncı Tarife İndirim Dönemi Başladı...

Genel Tarih: 06-08-2021

Kamerun ve AB arasında imzalanmış olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ...

Fire ve Kullanım Oranları...

Genel Tarih: 05-08-2021

Dahilde İşleme Belgelerinin düzenlenme a...

GTİP 4403-Kayda Bağlı İhracat...

Genel Tarih: 05-08-2021

Malumları olduğu üzere, 22 Mart 2018 tar...

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri...

Genel Tarih: 05-08-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda belirtildiği üzere, A...

Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi Nihai Kararı...

Genel Tarih: 03-08-2021

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemler...

Antrepo Harçları Hk...

Genel Tarih: 31-07-2021

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 1.1.2021 tarihinden önce faa...

Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Hk....

Genel Tarih: 31-07-2021

Bilindiği üzere 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de ...

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hakkında...

Genel Tarih: 31-07-2021

Bilindiği üzere mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yön...

Tarım Ürünlerinde Dir Uygulamaları Hk....

Genel Tarih: 30-07-2021

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer al...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40)...

Genel Tarih: 30-07-2021

Yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan tarafı...

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları...

Genel Tarih: 29-07-2021

Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
...

IKBY Vergi İndirimi Hk....

Genel Tarih: 29-07-2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,

<...

Yatırım Teşvikte Gümrük Vergisi Muafiyeti...

Genel Tarih: 27-07-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü...

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk....

Genel Tarih: 27-07-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından YYS Kapsamında Yapılandırılan ...

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesi...

Genel Tarih: 27-07-2021

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü madd...

İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları...

Genel Tarih: 27-07-2021

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2021 tar...

Atık İthalatı İşlemleri...

Genel Tarih: 27-07-2021

16.07.2021 tarih ve 2021/16 Sayılı Atık İthalatı İşlemleri Genelges...

Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı %80 den, %45 e düşürüldü...

Genel Tarih: 15-07-2021

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeni...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği...

Genel Tarih: 14-07-2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere il...

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler...

Genel Tarih: 14-07-2021

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümr...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)...

Genel Tarih: 14-07-2021

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ...

Menşe Soruşturmalarında Yaşanan Sıkıntılar Hakkında...

Genel Tarih: 12-07-2021

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhat...

Süresi dolan veya dolacak olan dampinge karşı önlemler...

Genel Tarih: 10-07-2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çer...

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi...

Genel Tarih: 10-07-2021

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlem...

AB'den ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına damping...

Genel Tarih: 08-07-2021

Avrupa Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ülkemiz menşeli s...

Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı...

Genel Tarih: 08-07-2021

Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tari...

Yatırım Teşvik Gümrük Vergisi Muafiyeti...

Genel Tarih: 08-07-2021

29.06.2021 Tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karard...

Azerbaycan'a Turunçgil İhracatı...

Genel Tarih: 06-07-2021

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan yazıda, Azerbaycan Cumhu...

Mısır/ACID Sayısı Uygulaması 1 Ekim 2021 Tarihine Ertelenmiştir....

Genel Tarih: 06-07-2021

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak...

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında...

Genel Tarih: 05-07-2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)...

Genel Tarih: 03-07-2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) ...

TPS ID Bilgilendirmeleri Hk....

Genel Tarih: 02-07-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisinden yapılan bir bilgilendirmede; ihrac...

Birleşik Krallık Alabalık Telafi Edici Vergi...

Genel Tarih: 02-07-2021

Ülkemizden Birleşik Krallık’a yapılan alabalık ihracatına ilişkin T...

AB Anti-Damping Soruşturması-Korozyona Dayanıklı Çelikler...

Genel Tarih: 02-07-2021

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafında...

Mısır ACI – ACID Sayısı Uygulamasında 3 ay erteleme...

Genel Tarih: 02-07-2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen Ticaret Bakanlığı ...

Maske İhracatı Hk....

Genel Tarih: 01-07-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Çek Cumhu...

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları...

Genel Tarih: 01-07-2021

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden ...

Elektronik Menşe Şahadetnamesi–Güney Afrika...

Genel Tarih: 29-06-2021

Güney Afrika Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Güney Afrika ...

7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında...

Genel Tarih: 29-06-2021

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlü...

AB Çelik Koruma Önlemini 30.06.2024 tarihine kadar uzattı...

Genel Tarih: 28-06-2021

Belirli çelik ürünlerinin ithalatına ilişkin koruma önlemini uzatma...

Türkiye ile Bosna Hersek Arasında STA'nın Onaylanması...

Genel Tarih: 27-06-2021

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaş...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)...

Genel Tarih: 26-06-2021

70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan ...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)...

Genel Tarih: 26-06-2021

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülke...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği...

Genel Tarih: 26-06-2021

Sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi içi...

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)...

Genel Tarih: 24-06-2021

Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılm...

Antrepolarda Sayım Tutanakları ve Günlük raporun sisteme girilmesi hk...

Genel Tarih: 23-06-2021

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrü...

KLTS Konteyner ve Liman Takip Sistemi Veri Paylaşımı...

Genel Tarih: 21-06-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan ‘’ KLT...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31)...

Genel Tarih: 19-06-2021

Yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçe...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Genel Tarih: 19-06-2021

Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bend...

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri...

Genel Tarih: 18-06-2021

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) me...

Birlik Kaydı Tek Pencere Sistemine Entegrasyonu Hk....

Genel Tarih: 18-06-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanl...

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Hakkında...

Genel Tarih: 18-06-2021

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 16.06.2021 tarihl...

Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması - Dahilde İşleme Rejimi...

Genel Tarih: 18-06-2021

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü...

Yunanistan’da İthalat 1 Temmuz'dan İtibaren Daha Pahalı Hale Gelecek...

Genel Tarih: 18-06-2021

Avrupa Birliği’nin aldığı ve Yunanistan’da da geçerli olacak karara...

Kayda Bağlı İhracat GTİP 4410-4411 Hk....

Genel Tarih: 17-06-2021

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürü...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İthalat İzinleri...

Genel Tarih: 17-06-2021

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Covid-19 ...

AB / Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri...

Genel Tarih: 16-06-2021

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü...

Fire ve Kullanım Oranları...

Genel Tarih: 16-06-2021

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü...

ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları Hakkında...

Genel Tarih: 16-06-2021

İhracat Genel Müdürlüğü’nün “ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Ca...

Yeni Tıbbi Cihaz Düzenlemelerinin Yürürlüğe Girmesi...

Genel Tarih: 15-06-2021

(AB) 2017/745 sayılı “Tıbbi Cihaz Tüzüğü” ile (AB) 2017/746 sayılı ...

Birlik Kripto Numaralarının Tek Pencere Sistemi Entegrasyonu Hakkında...

Genel Tarih: 14-06-2021

5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hak...

AB’nin ithalat kotalarını 3 yıl uzatacağı bildiriliyor...

Genel Tarih: 14-06-2021

Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin...

Yeni Tahsilat Programı Hakkında...

Genel Tarih: 14-06-2021

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Yeni Tahsilat P...