Genel

Türkiye ile Pakistan arasında STA...

Genel Tarih: 20-02-2020

Pakistan Ticaret, Tekstil, Sanayi ve Üretim Bakanı Abdul Razak Davu...

Güney Afrika Rekabet Avantajı-Vida, Civata, Somun...

Genel Tarih: 19-02-2020

Güney Afrika tarafından 1 Mart 2019 tarihinde demir/çelikten muhtel...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)...

Genel Tarih: 19-02-2020

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirti...

GEKAP Uygulamaları...

Genel Tarih: 18-02-2020

31.12.2019 tarihinde Geri Kazanım Katılı...

55.15.11.10.10 GTİP'e Polonya Menşei İçin Uygulana...

Genel Tarih: 15-02-2020

"55.15.11.10.10 GTİP'e Polonya Menşei İçin Uygulanan Anti Damping O...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında İhracat...

Genel Tarih: 14-02-2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında İhracat Genelgesi Değişiklikl...

ABD Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Hakkında...

Genel Tarih: 14-02-2020

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müd...

Tareks Yanıltıcı Beyanda Müeyyide İşlemleri...

Genel Tarih: 14-02-2020

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü t...

CE'de Kapsam Değerlendirmesi...

Genel Tarih: 14-02-2020

8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıt...

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler...

Genel Tarih: 13-02-2020

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümr...

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği...

Genel Tarih: 13-02-2020

Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi am...

Damga Vergisi Hakkında...

Genel Tarih: 11-02-2020

Aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri ...

Türkiye-Japonya STA Görüşmeleri...

Genel Tarih: 05-02-2020

T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 28 Ocak 2020 tarihind...

Rusya Federasyonu Zorunlu Etiket Uygulaması...

Genel Tarih: 05-02-2020

T.C. Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği’nden alınan bir yazıd...

YYS lerde Yıllık Faaliyet Raporları...

Genel Tarih: 05-02-2020

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazıla...

Birleşik Krallık, AB ülkesi muamelesi görecek...

Genel Tarih: 03-02-2020

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin ...

Hindistan/Anti-Damping...

Genel Tarih: 31-01-2020

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müd...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)...

Genel Tarih: 31-01-2020

Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Hak...

Malezya Anti-Damping Soruşturması Nihai Kararı...

Genel Tarih: 30-01-2020

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yayinladigi yazıda, Malez...

Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi...

Genel Tarih: 30-01-2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2020/2 Genelge

20/03/2012 tarih...

Sınır Geçiş Bildirimi Yapıldıktan Sonra Geri Gelen...

Genel Tarih: 28-01-2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü Sınır Geçiş Bildirimi Yapıldıktan Sonra G...

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya...

Genel Tarih: 28-01-2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya ile ilgili...

Singapur ve Türkiye’den İthal Edilen İnşaat Demiri...

Genel Tarih: 27-01-2020

Malezya Hükümeti, Singapur ve Türkiye’de...

Suudi Arabistan'a İhracatta Uygulanan Kontrol Rehberi...

Genel Tarih: 27-01-2020

Türk Standartları Enstitüsü yetkililerince hazırlanan, Suudi Arabis...

Karadağ ile STA...

Genel Tarih: 26-01-2020

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic'in başkanlık ettiği 153...

İts İmalat/İthalat Bildirimleri Konulu...

Genel Tarih: 21-01-2020

İTS İmalat/ithalat Bildirimleri konulu 25/12/2019 tarih ve 2019/3 s...

Ithal Ruhsat Sahibi Firmaların Dikkatine...

Genel Tarih: 21-01-2020

Kurumumuz tarafından İTS (İlaç Takip Sistemi)'ne imalat ve ithalat ...

Asetik Anhidrit Maddesi Hk....

Genel Tarih: 21-01-2020

Bu itibarla, “asetik anhidrit” maddesinin Gümrük Kanunu'nun 191 inc...

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi...

Genel Tarih: 20-01-2020

DYS kapsamında yer alan bileşenlerin elektronik ortamda hizmete sun...

A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgeleri...

Genel Tarih: 20-01-2020

A.TR Dolaşım Belgelerinin ibraz sürelerine ilişkin 2006/10895 sayıl...

Polyesterlerden Kısmi Çekimli İplikler...

Genel Tarih: 20-01-2020

Bu itibarla, mensucat üretiminde doğrudan kullanılamayacak olan, bu...

İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret...

Genel Tarih: 19-01-2020

İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) ...

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapama Süresi Hakkında...

Genel Tarih: 18-01-2020

Gümrük Müşavir Derneklerinin İhracat Genel Müdürlüğü’ne muhatap 14....

Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri...

Genel Tarih: 18-01-2020

Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan aynı ...

İhracat Genelgesi...

Genel Tarih: 17-01-2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebl...

İsrail Anti-Damping Soruşturması...

Genel Tarih: 16-01-2020

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı İthalat Dairesi’nden alınan bir ...

Meksika Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu...

Genel Tarih: 15-01-2020

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel M...

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) INCOTERMS 2020...

Genel Tarih: 14-01-2020

1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girmiş olan INCOTERMS 2020 ile tes...

Kuzey Kore Yaptırımlar Komitesi...

Genel Tarih: 14-01-2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü Kuzey Kore Yaptırımlar Komitesi ile ilgil...

Güney Kore Menşe Beyanı Sonradan Kontrol...

Genel Tarih: 13-01-2020

Güney Kore'den yapılacak ithalat işlemlerinde, menşe beyanının Güne...

Kayda Alınan Eşya Listesi...

Genel Tarih: 09-01-2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)...

Genel Tarih: 07-01-2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2...

Yeniden Değerleme Oranı Üzerinden Artış 2019/8...

Genel Tarih: 06-01-2020

Deniz Limanlarinda Gümrük is ve islemleri ile ilgili hizmetlerde al...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/38)...

Genel Tarih: 04-01-2020

İlgili tebliğ ile , Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife poz...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/37)...

Genel Tarih: 04-01-2020

İlgili tebliğ ile , yerli üretici RB Karesi İthalat İhracat Tekstil...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/36)...

Genel Tarih: 04-01-2020

İlgili Tebliğ ile Sonuçlanan (NGGS )Nihai Gözden Geçirme Soruşturma...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/34)...

Genel Tarih: 04-01-2020

İlgili tebliğ ile Sonuçlanan (NGGS )Nihai Gözden Geçirme Soruşturma...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)...

Genel Tarih: 04-01-2020

Tebliğ ile Sonuçlanan NGGS kapsamında ,Çin Halk Cumhuriyetli menşel...

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgeleri 2019/47...

Genel Tarih: 02-01-2020

İlgili Genelge ile birlikte;

A.TR ve Menşe Belgelerinin s...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163)...

Genel Tarih: 31-12-2019

23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi...

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)...

Genel Tarih: 31-12-2019

Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, m...

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)...

Genel Tarih: 31-12-2019

Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen...

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6)...

Genel Tarih: 31-12-2019

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yür...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)...

Genel Tarih: 31-12-2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)

...

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında (Karar Sayısı: 1953)...

Genel Tarih: 31-12-2019

Kararın uygulanmasına yönelik Uygulama t...

Atık İthalatı konusunda 2019/8 Genelgesi...

Genel Tarih: 31-12-2019

Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve ...

Nijerya ile Ticaret üçüncü ülkelerden ithal ettikleri ürünler...

Genel Tarih: 31-12-2019

Türkiye İhracatçılar Meclisin yazısinda;...

İlave Teşvik Oranlarının Süreleri Uzatıldı…...

Genel Tarih: 30-12-2019

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)...

Genel Tarih: 30-12-2019

27.12.2019 Tarih 30.991 (2. Mükerrer )Sayılı Resmi Gazete ‘’Vergi U...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)...

Genel Tarih: 30-12-2019

2019 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asga...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)...

Genel Tarih: 30-12-2019

01.01.2020 Tarihinden geçerli olmak üzere  Damga Vergisi Kanun...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)...

Genel Tarih: 30-12-2019

Tecil Faiz oranı düşürüldü…

Yıllık %19 olarak uygulanmakt...

2020 Ürün Güvenliği Tebliğleri Yayımlandı...

Genel Tarih: 27-12-2019

Ürün güvenliği tebliğleri...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)...

Genel Tarih: 27-12-2019

 

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ...

Kağıtsız İhracat Beyannamelerinin tasdikli örnekleri...

Genel Tarih: 26-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Kağıtsız i...

El Konulan Yabancı Plakalı Araçlar...

Genel Tarih: 26-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:El Konulan Yabancı Plakalı Araçlar ile il...

Süresi İçerisinde Çıkmayan Taşıtlar...

Genel Tarih: 26-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:Süresi İçerisinde Çıkmayan Taşıtlar yazis...

Sahte Markalı Ürünlerin İhracatına Yönelik Kanun...

Genel Tarih: 26-12-2019

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü:Sahte Markalı Ürünlerin İhracatı...

Gecici ithalatta Ayniyet Tespit İşlemi...

Genel Tarih: 26-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespit i...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru...

Genel Tarih: 26-12-2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki K...

Kağıtsız İhracat Uygulaması...

Genel Tarih: 25-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük...

Japonya, Çin ve Güney Kore Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık...

Genel Tarih: 25-12-2019

Japonya, Çin ve Güney Kore Bölgesel Kaps...

İhracat Genelgesinde Değişiklik...

Genel Tarih: 25-12-2019

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.12...

Meksika Telafi Edici Vergi-Dikişsiz Çelik Boru...

Genel Tarih: 25-12-2019

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğ...

Fas-Çelik ve Demir Boru Korunma Önlemi Soruşturma...

Genel Tarih: 25-12-2019

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğ...

Mersin Gumruk Mudurlugu Tek Pencere Sistemi / Dilekçe Hk...

Genel Tarih: 25-12-2019

Mersin Gumruk Mudurlugu Tek Pencere Sistemi / Dilekçe Hakkindaki ya...

Sağlık Bakanlığı- İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi...

Genel Tarih: 25-12-2019

Genelge-Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-İlaç Ha...

Muratbey Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Mesai...

Genel Tarih: 24-12-2019

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Muratbey Gümrük...

KDV Kanunu Geçici 39. Maddesinde Değişiklik...

Genel Tarih: 24-12-2019

7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)...

Genel Tarih: 24-12-2019

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterle...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)...

Genel Tarih: 24-12-2019

3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” ...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)...

Genel Tarih: 23-12-2019

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fı...

Gümrük İdarelerindeki Normal Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi...

Genel Tarih: 19-12-2019

Alınan yazıda devamla, mezkûr mevzuat uyarınca, gümrük idarelerinde...

Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı...

Genel Tarih: 19-12-2019

Ticaret Bakanlığından 17.12.2019 tarihinde alınan bir yazıda, Avrup...

7190 Sayılı Kanun - Uzlaşma Hakkinda...

Genel Tarih: 17-12-2019

7190 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce itiraz edilmiş ...

7186 Sayılı Kanun ve Yönetmelikler - ÖTV yerine taşıt alım...

Genel Tarih: 17-12-2019

İlk iktisabı nedeni ile ÖTV yerine taşıt alım vergisi ve varsa ek t...

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde...

Genel Tarih: 17-12-2019

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura D...

Mensei Belgeleri Avro Hadleri Karşılıkları...

Genel Tarih: 17-12-2019

Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerden 1 Ocak 2020 tarihi...

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik...

Genel Tarih: 17-12-2019

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, i...

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükellef...

Genel Tarih: 15-12-2019

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Ta...

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan "tek tıkla" destek alacak...

Genel Tarih: 16-12-2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2...

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru...

Genel Tarih: 16-12-2019

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi...

İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulaması 2020'de...

Genel Tarih: 14-12-2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta...

7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge...

Genel Tarih: 14-12-2019

24.10.2019 tarihli, 7190 sayılı “Gümrük Kanunu Ve Bazı Kanunlarda D...

TPS-Milli Eğitim Bakanlığı...

Genel Tarih: 14-12-2019

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması...

Avrupa Birliği Komisyonu ticaret yasaları...

Genel Tarih: 13-12-2019

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ihtilaf ç...

GTİP Değişikliği Büyük Dertler Açabilir...

Genel Tarih: 13-12-2019

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden Gümrük İdarelerine ...

Sermaye Hareketleri Genelgesi Değişikliği...

Genel Tarih: 12-12-2019

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.12.2019 tarih ve 504169 sayıl...

İhracat Genelgesi Değişikliği...

Genel Tarih: 12-12-2019

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.12.2019...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)...

Genel Tarih: 12-12-2019

Bu gün ki Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar...

Ambar Çıkış İşlemlerinde GMY'lerle ilgili yazı...

Genel Tarih: 10-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Ambar Çıkış İşlemleri konulu yazısı...

7186 Sayılı Kanunun “Müsadere Kararı”...

Genel Tarih: 10-12-2019

Bu itibarla, müsadere kararı bulunan baş...

ABD'den Türk Vişnesine Anti-Damping Kararı...

Genel Tarih: 10-12-2019

ABD Ticaret Bakanlığı yayınladığı açıklamada, Türkiye’den Amerika’y...

Demiryolu Basitleştirme Uygulaması...

Genel Tarih: 09-12-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü Demiryolu Basitleştirme Uygulaması ile il...

Kamboçya-Form N'nin kabul edilmesi...

Genel Tarih: 09-12-2019

Bu çerçevede, Kamboçya makamlarınca tercihsiz menşe belgesi olarak ...

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Özbekistan Karantina Lisansı Hk....

Genel Tarih: 06-12-2019

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersi...

Uzlaşma Başvuru Usulü...

Genel Tarih: 06-12-2019

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ “Uz...

AB Ürün Kurallarının Uygulanması Mavi Rehber...

Genel Tarih: 04-12-2019

Söz konusu rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Bir...

Asma Tavan Paneli Tarifelendirilmesi Hk....

Genel Tarih: 04-12-2019

Yalıtım malzemesi olarak kullanılan mezkur eşyanın, cüruf yünü, kay...

San Marino Cumhuriyetin ATR Düzenlemesi Hk....

Genel Tarih: 04-12-2019

San Marino Cumhuriyetinden yapilacak ithalatlarda ATR nin kabul edi...

Menşe Şahadetnameleri Yurtdışı Sonradan Kontrol...

Genel Tarih: 03-12-2019

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü:Menşe Şah...

Elektronik Menşe - Çin Halk Cumhuriyeti...

Genel Tarih: 03-12-2019

- Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından (The General Administratio...

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü...

Genel Tarih: 03-12-2019

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü:Menşe İsp...

Gümrük beyannamesi ekinde ibraz ihracatçı beyanı...

Genel Tarih: 02-12-2019

Ticaret Bakanlığınca, tedarikçi beyanınd...

Özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı bitiyor...

Genel Tarih: 28-11-2019

Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uy...

Transit Süre Sınırı Hakkında...

Genel Tarih: 26-11-2019

Hareket gümrük idaresine taşımanın intermodal taşımacılık çerçevesi...

ÜGD Mevzuatı Revizyon Çalışmaları...

Genel Tarih: 26-11-2019

2020 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı revizyon çalışmaları ...

Serbest Pratika Kontrolü...

Genel Tarih: 26-11-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü Serbest Pratika Kontrolü ile ilgili yazis...

ABD -Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturma...

Genel Tarih: 26-11-2019

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petro...

Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin...

Genel Tarih: 25-11-2019

İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve...

PAGEV'den GÜNEY KORE STA CEZASI ALAN FİRMALARA MÜJDE!...

Genel Tarih: 24-11-2019

Bugüne kadar sonuç aldığımız birçok çalışmada olduğu gibi; üreten T...

AB-Singapur ticaret anlaşması yürürlüğe girdi...

Genel Tarih: 22-11-2019

AB Komisyonu, Singapur ile müzakerelerin...

Atık İthalatı Taslak Tebliği...

Genel Tarih: 22-11-2019

Ticaret Bakanlığı tarafından atık ithalatının şartlarını belirleyen...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)...

Genel Tarih: 22-11-2019

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirti...

Hızlı Kargo Yoluyla İthalat Hakkinda...

Genel Tarih: 21-11-2019

Hızlı kargo yoluyla ithalatta bekleme ve maliyetlerin asgari seviye...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)...

Genel Tarih: 21-11-2019

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirti...

Farklı GTİP İle İthalat Yapılması ‘Rulmanlı Mil Yatağı’...

Genel Tarih: 19-11-2019

Bu itibarla, eksik gümrük vergisi tahakkuk ettirilerek vergi kaybın...

Kayıtlı İhracatçı Sistemi Hakkında...

Genel Tarih: 18-11-2019

02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Ga...

Bulgaristan TRACES Uygulaması Hk....

Genel Tarih: 16-11-2019

Bulgaristan TRACES Uygulaması Hk.

Detay

Antrepodan Transiti Yasak Eşya...

Genel Tarih: 15-11-2019

Mersin Gümrük Müdürlüğü / Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hk.

...

Yatırım Teşvik-Ek Mali Yükümlülük...

Genel Tarih: 14-11-2019

Yatırım Teşvik kapsamında...

Endonezya/İplik Korunma Önlemi Soruşturması...

Genel Tarih: 14-11-2019

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müd...

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında...

Genel Tarih: 12-11-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "E-Teminat Mektubu Uygulaması" konulu...

Antrepodan Transiti Yasak Eşya ...

Genel Tarih: 12-11-2019

Bebek maması cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasını müteak...

AKÇT Kapsamı Eşya Listesi...

Genel Tarih: 09-11-2019

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasındaki Serbe...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)...

Genel Tarih: 09-11-2019

Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00 GTİP’li “di...

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında...

Genel Tarih: 08-11-2019

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) başvurularına ilişkin İstanbul Gümr...

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alın...

Genel Tarih: 08-11-2019

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğ...

ABD İnşaat Demiri Hk....

Genel Tarih: 07-11-2019

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaa...

Gemi ile Gelen Dökme Ürün Kontrolü Hk....

Genel Tarih: 07-11-2019

Gida ve Kontrol Genel Mudurlugu Mersin Karantina Mudurlugunun Gemi ...

AKİS Kapsamındaki Numunelerin Analizleri ...

Genel Tarih: 05-11-2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan ve bir örneğine ilişikt...

E-Teminat Mektup Metni Hk....

Genel Tarih: 05-11-2019

Gümrük Yönetmeliği Ek-77’de yer alan tem...

EUR.1, Form A, menşe şehadetnameside DMGV ...

Genel Tarih: 04-11-2019

Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe ...

ihracatçı beyanının damga vergisi ...

Genel Tarih: 04-11-2019

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü ihracatçı beyanının d...

Mavi Rehber Bakanlığımızca Türkçe’ye Çevrildi...

Genel Tarih: 02-11-2019

Avrupa Birliği’nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına il...

Hindistan Demir Çelik İthalatı Mevzuat Değişikliği...

Genel Tarih: 02-11-2019

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden: Hindistan Ticaret ve Sanayi Ba...

AB MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK HK....

Genel Tarih: 01-11-2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret B...

2020 YILI AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK TARİFESİ ...

Genel Tarih: 01-11-2019

Avrupa Birliği nin 2020 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden...

Dahilde İşleme İzninde Süre/ Ek Süre- YGM ...

Genel Tarih: 01-11-2019

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi,...

Yabancı GRN'nin Türkiye'de Kullanılması-Teminatta ...

Genel Tarih: 01-11-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:Yabancı GRN'nin Türkiye'de Kullanılması-T...

Fas Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması...

Genel Tarih: 01-11-2019

Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı başlatılan ...

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alın ...

Genel Tarih: 31-10-2019

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin A...

Mısır Korunma Önlemi Soruşturması ...

Genel Tarih: 31-10-2019

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müd...

Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması ...

Genel Tarih: 31-10-2019

Ticaret Bakanlığı’ndan yayinladigi yazıd...

GTS Geçiş Hükümleri Hakkında...

Genel Tarih: 31-10-2019

02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük G...

Gümrük Beyannamelerinin 24 Nolu Kutusu Hk ...

Genel Tarih: 30-10-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Ala...

Kayıt Belgesi referans kıymet güncellemesi ...

Genel Tarih: 25-10-2019

31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete'de yayı...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)...

Genel Tarih: 25-10-2019

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddeside,...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)...

Genel Tarih: 22-10-2019

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendi...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)...

Genel Tarih: 19-10-2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan 19.10.20...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)...

Genel Tarih: 18-10-2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665) ile :5803,580...

Lübnan tarafından gümrük vergisi artışı...

Genel Tarih: 16-10-2019

Bisküviler (1905.31) ve tüketiciye yönelik ambalajlardaki deterjanl...

Filipinler Buğday Unu Anti Damping Soruşturması...

Genel Tarih: 16-10-2019

Filipinler tarafından ülkemiz menşeli “Buğday Unu” ithalatına karşı...

2019/9 Sayılı Genelge Hakkında...

Genel Tarih: 16-10-2019

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Gümrükler Genel Müdü...

ABD'ye İhracatta UL Sertifikası...

Genel Tarih: 16-10-2019

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) a...

Trump, Türkiye’ye yaptırım planını açıkladı! ...

Genel Tarih: 15-10-2019

*ABD,Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki istikrarsızlaştırıcı a...

Rusya Federasyonu Zorunlu Etiket Uygulaması Başlangıç Tarihi Hakkında...

Genel Tarih: 12-10-2019

Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Brüksel Temsilcil...

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında...

Genel Tarih: 12-10-2019

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "E-Teminat M...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)...

Genel Tarih: 12-10-2019

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirti...

Yapı malzemeleri Kapsam Değerlendirmesi...

Genel Tarih: 09-10-2019

Yapı malzemeleri denetimine sadece çimentonun tabi olduğu, çimento ...

Tesellüm Teyidi Vesikası Verilme Süresi Hakkında...

Genel Tarih: 08-10-2019

İthalat şahadetnamesi gümrük işlemi tamamlandıktan sonra tesellüm t...

Dolaşım Belgelerinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük...

Genel Tarih: 08-10-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:A.TR ve EUR.1-EUR.MED Dolaşım Belgelerini...

ATA Karnesi-Rusya Federasyonu'nda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnes...

Genel Tarih: 07-10-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü:ATA Karnesi-Rusya Federasyonu'nda Düzenle...

Bitki Sağlık Sertifikası ...

Genel Tarih: 04-10-2019

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alı...

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı...

Genel Tarih: 04-10-2019

Hazine ve Maliye Bakanlığının 23.09.2019...

Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması...

Genel Tarih: 04-10-2019

Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannam...

Özel Ayar Evleri Listesi ...

Genel Tarih: 03-10-2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü...

Gümrük Kanununda değişiklik teklifi komisyonda ...

Genel Tarih: 03-10-2019

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sa...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru ...

Genel Tarih: 03-10-2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki K...

Süs Bitkileri Referans Fiyatları 2019/3 Sayılı Tebliğ...

Genel Tarih: 03-10-2019

Süs bitkileri ithalatında kayıt belgesi yürürlüğe girmesi ile refer...

Gümrük Alacaklarının Takip ve Tahsili Hakkında...

Genel Tarih: 02-10-2019

Gümrük Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Limited Şirketin Ortağı ve...

Fazla Mesai İşlemleri 2019/38 Sayılı Genelge...

Genel Tarih: 02-10-2019

İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Gene...

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması...

Genel Tarih: 02-10-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 47997038 sayılı ” ...

İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma...

Genel Tarih: 01-10-2019

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "İstanbul ve Atatü...

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi...

Genel Tarih: 01-10-2019

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

<...

3824.99.96.90.68 G.T.İ.P. numaralı eşyalara EK:11 düzenlenmesi hakkında...

Genel Tarih: 01-10-2019

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğün...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması Hakkında...

Genel Tarih: 30-09-2019

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "İhracatta Dijit...

TPS-Gübre Tescil Belgesi...

Genel Tarih: 30-09-2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü :2019/37 SAYILI GENELGE-TPS-Gübre Tescil ...

Liman Güvenlik Komisyon ve Liman Koordinasyon...

Genel Tarih: 30-09-2019

Orta Akdeniz Gumruk ve Dis ticaret Bolge Mudurlugunun Liman Güvenli...

Serbest Bölgelerde Bulanan Eşyaların İthalatı Hakkında...

Genel Tarih: 28-09-2019

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’n...

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Önemli Duyuru!...

Genel Tarih: 28-09-2019

İhracat beyannamelerinin kapatma işlemle...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru...

Genel Tarih: 27-09-2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki K...

Bedelsiz İhracat Hk....

Genel Tarih: 27-09-2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan...

Bitki Sağlığı Sertifika Standartları Hakkında...

Genel Tarih: 26-09-2019

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nden yay...

E–Gümrük Beyannameleri İle Taahhüt Kapatma Hakkında...

Genel Tarih: 26-09-2019

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata...

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi...

Genel Tarih: 26-09-2019

UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’...

Suudi Arabistan tarafından ithal edilen ürünler...

Genel Tarih: 25-09-2019

Türk menşeli ürünlerin gerekçeli ve/veya gerekçesiz olarak Suudi Ar...

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Genel Tarih: 24-09-2019

Limanlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu Yön...

İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarele ...

Genel Tarih: 24-09-2019

İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanm...

Brexit Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileri...

Genel Tarih: 24-09-2019

Birleşik Krallık (BK) hükümeti, AB’den ayrılık sürecini düzenleyen ...

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları ...

Genel Tarih: 24-09-2019

Tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenle...

Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme ...

Genel Tarih: 23-09-2019

Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Hali...

Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM ...

Genel Tarih: 23-09-2019

AKP Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezaların...

Gumruk Riskli Eşyalari Sevkleri hakkinda...

Genel Tarih: 19-09-2019

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü; Ülkemizde transit rejimi kapsam...

Dijital Gümrük Uygulaması/ihracat beyannameleri...

Genel Tarih: 19-09-2019

Bilindiği üzere kağıtsız gümrük uygulamaları kapsamında 20.08.2019 ...

Spot Boru Gazı İthalatı Hakkında Usul Ve Esaslar...

Genel Tarih: 19-09-2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2019 Tarihli ve 8828 Sayı...

Elektronik İmza İle Onaylanan Tercihsiz Menşe Şahadetnameleri...

Genel Tarih: 19-09-2019

Gümrük Müşavir Dernekleri tarafindan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslar...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru...

Genel Tarih: 18-09-2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki K...

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği...

Genel Tarih: 18-09-2019

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli...

İhracatçı Beyanı Aslının Sunulma Zorunluluğu...

Genel Tarih: 17-09-2019

Tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbe...