Gümrük Danışmanlığı

Gümrük Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetimiz; Dış ticaret işlemlerinde, sipariş öncesi aşamasından projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü bilgi aktarımını sağlayarak, uygulamalarda müşterilerimizin yükünü hafifletmektir. Şirket bünyemizde danışmanlık hizmetlerimiz ayrı bir birim tarafından takip edilir. 

  • Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı,
  • G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespitleri, 
  • Kotaya tabi eşya tespiti ve kota müsaadelerinin alınması,  
  • Gözetime tabi eşya tespiti ve gözetim belgelerinin alınması,  
  • Maliyet hesabı, 
  • Firmalara dış ticaret ve gümrükleme alanlarında her konuda bilgi akışının sağlanması, 
  • Danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi,  
  • İthalat ve ihracat işlemlerinde evrak hazırlık uygulamaları.

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"