İhracat Çözümleri

İhracat Uygulamalarımız

  • İhracat rejimi ve yönetmeliği'nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden müsaadeleri almak, (Kontrol belgesi, ATR, EUR 1, Menşei vs.) 
  • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte tescil, muayene ve tespitini yapmak, müşterinin talebi doğrultusunda eşya beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek, 
  • Malların yurtdışı edilmesinden ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak, 
  • Kapatılan çıkış beyannamesinin "İhracatçı Nüshası"nı müşteriye teslim etmek,  
  • Kati ihracat işlemleri,
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat işlemleri,
  • (2001/7) Dahilde İşleme Tebliği kapsamında ihracat işlemleri,
  • Geçici kabul yoluyla gelen eşyanın yeniden ihraç edilme işlemleri,
  • Bedelsiz ihracat işlemleri.

İhracat Hizmetlerimiz

İhracat işlemlerinize başlamak üzere bize ulaştığınız anda kuryelerimizle en seri şekilde evraklarınızı tedarik ederek ihracat ile ilgili tüm işlemlerinizi başlatırız. 

Ticaret odası tasdiklerine ek olarak, ihracatçı birlikleri tasdikleri ve beyanname tescil işlemleriniz online otomasyon sistemi olan EDI ( Electronic Data Interchange ) ile ofisimizden doğrudan gerçekleştirilmektedir. 

Bu yeni ve çağdaş sistemle hem zaman kazanmakta hem de kullandığımız özel bilgisayar yazılımındaki yönlendirmelerinde etkisiyle bireysel hatalar ortadan kalkmaktadır.

Yine ofisimizde tescil işlemlerinin daha da hızlandırılması amacıyla Gümrük Modernizasyon Birim Başkanlığı'nca onaylı özel hat bağlantısı ve VPN kullanarak gümrük otomasyon ağına 24 saat kesintisiz, direkt bağlı kalınmaktadır. 

İhracat işlemlerinin bitiminde tüm evraklar en seri şekilde tarafınıza ya da bankanıza yollanmaktadır. İstanbul gümrüklerinde görevli personelimiz tarafından aynı gün tüm işlemleriniz sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılır.

"Sorunsuz ve Profesyonel Gümrük Danışmanlığı"