Genel
Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve
yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde ya

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin İhracat Genel Müdürlüğü'ne muhatap "İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat" konulu yazısı

İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılması hk.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetvelinde; elektrik motorlu olmayan kendinden hareketli f

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Avrasya Ekonomik Birliği-GSP

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere; ülkemiz, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edilmekte ve ülkemiz menşeli muhtelif ürünlerin, Rusya Federasyonu (RF) ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Özet Beyan Fazlalık Takibatı

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emrah NARİNÇ tarafından düzenlenen 08.07.2021 günlü A185-B/05 sayılı Teftiş Raporunun “IV- SONUÇ” kısmında “dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen menşe şahadetnamesinin kapsamadığı fazlalıklara ilişkin ne şekilde işlem yapılması gerektiğine yöne

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
AB/E-Ticarette KDV Paketi Bilgilendirmesi Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yay

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar Hakkında

İGM Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 18 Ekim 2021 tarih, 2021/3894-BU sayı ve “Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının 3 üncü maddesinde atıfta bulunulan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I i, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Form A - Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Form A - Avrasya Ekonomik Birliği" konulu yazısı

Form A - Avrasya Ekonomik Birliği

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalde Alınan Gümrük Vergilerinden Muafiyet Tanınan İşlemlerde Ek Mali Yükümlülüğün Alınmaması

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 13.10.2021 tarih, 2021/3892-BU tarih ve "İthalde Alınan Gümrük Vergilerinden Muafiyet Tanınan İşlemlerde Ek Mali Yükümlülüğün Alınmaması" konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgeleri Hk

Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği; İsviçre ile Lihtenştayn arasında mevcut Gümrük Birliği nedeniyle Lihtenştayn`ın İsviçre gümrük bölgesinin bir

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri

İthal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak yargı mercileri nezdinde kurumumuz aleyhine açılan davaların daha etkin bir biçimde savunulabilmesini teminen, aşağıda yer alan başlıklarda açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 53-55 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55-Saf

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergilerine ilişkin 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemeyi iptal ettiğini açıkladı. 

Söz konusu idari inceleme bu yıl 7 Eylül tarihinde başlatılmıştı. Bakanlık, Türkiy

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
AB Çelik Önlemleri

Avrupa Birliği tarafından çelik ithalatına karşı tarife kontenjanı şeklinde bir korunma önlemi ile, ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine karşı bir anti-damping önlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Öte yandan, 3 Eylül 2019 tarihli ve 2019/1382 sayılı Karar ile çelik k

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Gürcistan menşeli bazı ürünlerde damping soruşturması

Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yöneli

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore menşeli bazı ürünlerde damping soruşturması

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Hırvatistan menşeli “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik damping soruşturması

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/7) ile Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yü

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik (İhracat 2021/8)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış,

49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00) yürürlükten kaldırılmış

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik (No: 2021-32/62)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “istihdam edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dışarıdan hizmet alımıyla görevlendirilen” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmişti

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

Kompozit ürünlerde bulunan hayvansal kökenli ürünlerin AB’ye giriş için hayvan sağlığı gerekli

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Tahakkukta Zaman Aşımı Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Tahakkukta Zaman Aşımı” konulu yazısı ile cevabi yazı 

Tahakkukta Zaman Aşımı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından ya

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri 2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
(2021/26)

İlgi: 06.10.2017 tarih ve 2017/17 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. "I- Kullanılacak Kodlar" bölümünün sonuna "(Kod-8) Ayar raporu" ibaresi eklenmiştir.

2. "II- İthalat Gümrük İdaresinc

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
EBSO / TR - AZ Menşe İspat Belgeleri Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bir bilgilendirmede, 19 Mart 2021 tarihli ve 31428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK”

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Sağlık Bakanlığı muafiyet yazısı bulunan ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinin gerektiği hk.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin "2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Marka tescil belgesine sahip firmaların niteliksiz CE işareti bulunan ürünler için CE işareti elleçleme talepleri hk.

TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvurular için son dönemde bazı ithalatçı firmalar tarafından, yurtdışında kendileri adına üretilen ürünlere yönelik "Marka Tescil Belgesi"ne sahip oldukları belirtilerek, üzerinde CE işareti bulunmayan ya da niteliksiz CE işareti bulunan ürünler için CE iş

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Rusya'ya yapılan tarım ürünleri ihracatında karantina ihlallerine konu olunmaması için yapılması gerekenler

Rusya Federasyonu'na ihraç edilen ürünlerimizde karantina ihlalleri nedeniyle bildirim alınması nedeniyle ürünlerin iade edilmesi veya ihracatımıza kısıtlama uygulanması gibi olumsuzluklarla karşılaşıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu sorunlarla karşılaşmamak adına;

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
ABD TEV, AD ve Sübvansiyon Soruşturmaları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemi kapsamında 2018 yılına ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti

Birleşik Krallık’ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzenlemeler alanında CE işareti yerine ikame ettiği kendi işareti olan UKCA'nın yürürlüğe giriş süresi (bir yıllık geçiş
süresini takiben) 1 Ocak 2022 olarak belirlenmiş olup, birçok sektörden gelen talepler sonucunda bu süre b

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Türkiye-EFTA Revize Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle İthalat Rejimi Kararında Değişiklik.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4560)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4559)

İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4559)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekm

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Özet Beyan Toplu Ek Süre

Özet Beyan modülünde, talep edilmesi halinde aynı özet beyan kapsamı alıcısı aynı olan taşıma senetlerine ek süre verme işlemlerinin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen bu durumdaki taşıma senetlerine tek işlem ile ek süre verilebilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Bu

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Pvc Yer Kaplamaları

4458 sayılı Gümrük Kanunun “Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması” başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası, “Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.” ve 3 üncü fıkrası, “Gümrük Tarifesi: a) Cumhurbaşkanın

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi Hk

Özetle; “Gümrük Alacağının Takibi” konulu 12.05.2016 tarihli ve 2016/42 sayılı Genelge hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının "Bilge Sistemi TCGB Sorgulamal

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Altın Beyan Formu

7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olup, 4196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlük tarih

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Toplu Teminat Eşitleme

herhangi bir beyannameye bağlı olmaması, açık bir işlemin bulunmaması durumunda BİLGE sisteminde toplu teminat dosya tutarlarındaki eksikliğin 1 Türk Lirasına kadar olması halinde sistem üzerinden söz konusu tutar eşitliğini sağlayacak bir düzenlemenin devreye alındığından bahisle bu durumda temi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
7326 Sayılı Kanun - Usulsüzlük Cezaları

7326 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; “(1) Bu Kanun hükümleri;

d)30/4/2021tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı ta

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
ATA Karnelerinde Kefil Kuruluşun Sorumluluğu

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin Danıştay 7. Dairenin 2010/2710 sayılı Kararı ile iptal edilen 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Tebliğ uyarınca Geçici İthalat Sözleşmesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Birleşik Krallık'ta Brexit Sonrası Gümrük Kontrolleri Başlama Tarihlerinde Değişiklikler

IRU’dan edinilen bilgiye istinaden;

Birleşik Krallık Hükümeti, BK’ın AB’den ayrılmasının ardından tam gümrük kontrollerinin kademeli olarak başlatılması için öngörülen zaman çizelgesinde değişiklikler olduğunu duyurmuştur.

Gümrük bildirim ve kontrolleri, daha önce de duyuruldu

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebilecektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hk

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları" konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuş olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde İzinli gönderici yetkisi ile değişiklikler yapıldı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri hakkında yazıları

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
BTB-YKTS Entegrasyonu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 21.09.2021 tarihli E-55360341-663.02-00067457094 sayılı “BTB-YKTS Entegrasyonu” konulu yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kontrole Tabi Listenin Hazırlık Çalışmaları

“Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” Kanununun 4’üncü maddesi gereği Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili makamların görüşleri alınarak güncellenmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
AB / Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 20/09/2021 tarih 67989248 sayılı “Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli “gökkuşağı alabalıkları” ithalatına karşı bir telafi edici vergi önlemi uygulanması konulu yazıda;

20 Eylül 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımla

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Gümrük Yönetmeliği 564/3 Göre Verilen Dilekçeler Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 21.09.2021 tarih, 2021/3506-GT sayı ve "Gümrük Yönetmeliği 564/3 Göre Verilen Dilekçeler" konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Irak / Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğimizden alınan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edile

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Ukrayna'ya Yapılan Sülfürik Asit ve Oleum İthalatında Belirlenen Kota Hadleri

Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu’nun CП-391/2018/4411-05 sayılı Kararıyla, menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna’ya yapılan sülfürik asit ve oleumun ithalatına karşı 01.09.2018 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aşağıdaki miktarlarda kotaların uygulanmasına karar verildiğ

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu

Bilindiği üzere, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, kıymetli maden ihracatında

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Vietnam Hükümeti, Covid-19'La Mücadele Kapsamındaki Bazı Ürünlerde İthalat Vergilerini Sıfırladı

Vietnam'da pandemiye karşı devam eden çabalara yardımcı olmak için ithal edilen ürünlere sıfır vergi uygulanmasına ilişkin 106/NQ-CP sayılı Karar açıklandı.

Bu düzenleme kapsamında Hükümeti, Sağlık Bakanlığını, illeri/şehirleri veya yerel Vietnam Anavatan Cephesini desteklemek için, bir

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair T

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin, Amaç, Dayanak, Beyaz/Siyah/Gri liste, Eşleştirilmiş beyaz liste, IMEI numarası beyaz/siyah/gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı ve Kesintisiz yedi yıl süreyle ele

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli hk

TOBB’dan alınan 17.08.2021 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 10.08.2021 tarihli yazısına atıfta bulunularak;

“Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlandığı ve söz konusu cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının mu

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Mersin Gümrük Müdürlüğü / Hurda Metal İthalatı

Metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgilerin ulaştığı,

Konu

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Brexit-Teknik Düzenlemeler-CE İşaretinin Geçerlilik Tarihi

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Birleşik Krallık tarafından yeni bir açıklama yapıldığı, AB pazarına arz edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme işareti olan CE işaretinin çoğu ürün grubu için BK’da geçerlilik süresinin, üreticil

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Fas: İthalat’ta Uygunluk Kontrolü Için ACLAB Firmasına Da Yetki Verildi

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerine yönelik uyguladığı politika kapsamında, ACLAB firmasına bahsi geçen kontrollerin gerçekleştirilmesi adına

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Karadağ, Ithalat Gümrükleme Süresini Kısalttı

Dünya Bankası Grubu'nun (WBG) bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) desteğiyle Karadağ, ithalat gümrükleme süresini 8 saatten 30 dakikaya indirirken, gümrük terminallerinin kullanımına ilişkin gümrükleme maliyetlerini önemli ölçüde azalttı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Pakistan tarafından ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” ithalatına karşı anti-damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli 2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan "Hidrojen Peroksit” ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemi kapsamında 2 Eylül 2021 bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığının d

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı

Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçte, Birleşik Krallık, AB’den
bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ür

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4501)

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4501)da yer alan maddelere yeni maddeler eklendi.

Söz konusu maddelerin ithalatı yasaktır. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından verilen özel izin ile ithal edilebilmektedirl

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/9) yayımlandı.

Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ ile,

‪5503.20.00.00.00‬ gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma

T. C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere Filipinler tarafından “motorlu taşıtlar” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında ülkemiz, 2021 yılı Ocak ayında uygulamaya konulan geçici önlemden muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Türkiye-EFTA STA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması’nın” 25 Haziran 20

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Menşe Uygulamalarına İlişkin Cezalar Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.09.2021 tarih, 2021/3308-BU sayı ve “Menşe Uygulamalarına İlişkin Cezalar” konulu yazısı .

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri

Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci  maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde ekte belirtilen usul ve es

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınm

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin; “İnşaat Demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; anılan soruşturma kapsamındaki nihai önlem teklifinin ilgili Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmadığı belir

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Ceza Kararı Düzenlenmeden Eşyanın Teminatla Çekilmesi Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 22.09.2020 tarih, 2020/3346-GT sayı ve “Ceza Kararı Düzenlenmeden Eşyanın Teminatla Çekilmesi” konulu yazısı ile cevabi yazı.

Ceza K

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
X-Ray Uygulamasında Yaşanan Sorunlar Hakkında

İGMD'nin Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’ye muhatap 07.09.2021 tarih, 2021/3279-BU sayı ve “X-Ray Uygulamasında Yaşanan Sorunlar” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Havalimanında Antrepo, Depo vb. Gümrüklü Sahaya Girişte Güvenlik Uygulaması Hk

İGMD'nin İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne muhatap 09.06.2021 tarih, 2021/2140-BU sayılı ve 25.08.2021 tarih, 2021/3106-BU sayılı “Havalimanında Antrepo, Depo vb. Gümrüklü Sahaya Girişte Güvenlik Uygulaması” konulu yazıları ile cevabi yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)

İzmir il sınırları içersinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ  Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurucu ve İşletmecisi Anonim 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge ka

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481)

İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan "9. FASIL" başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)

İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan "7. FASIL'’ başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (6) numaralı dipnot eklenmiştir.

Genel
Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri

Tüm ülkelerden ülkemize domates (solanum lycopersicum), biber (capsicum annuum) ve kabak (cucurbita pepo) tohumlarının ithalatında, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıdaki bitki sağlığı şartlarının dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Klinker ve bazı gübrelerin ihracatında kayıt uygulaması getirilmiştir

Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksamış, hammadde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar baş göstermiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gü

Genel
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikTütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesi

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin;

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan;

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

  • “19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)”
Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)

Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında ye

Genel
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi: Solis Traktör San. ve Tic. A.Ş-Traktör” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
7326 Sayılı Yapılandırma başvurularında itiraz veya uzlaşma durumlarına yapılacak işlemler hk.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarihli ve 6521 8932 sayılı yazısında özetle;

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili ET/CK için 7326 sayılı Bazı

Genel
2021/7 sayılı Tarife Kontenjanın da yer alan eşyaların tarife kontenjanından faydalanabilmeleri için kullanılması gereken muafiyet kodları hk.

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)" uyarınca ekli listede yer alan GTİP'ler kapsamı eşyaya ilişkin tarife kontenjanı dağıtımı "Beyanname Sırasına Göre Dağıtım Yöntemi" (B

Genel
İhracat Genelgesin Güncellendi

İhracat Genelgesine, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili maddesine (8) nolu fıkra eklendi.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemlerinde 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz
Genel
Kayda Bağlı Makarna İhracatına İzin Verilen Tarih Öne Çekildi

01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen “Makarna, Bulgur ve Buğday İrmiği” ürünlerinin ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde Genel Sekreterliğimiz koordinatör olarak görevlendirilmiş ve işlemler tesis edilirken yurt içi ar

Genel
ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı

27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelgenin 3 üncü paragrafında yer alan

“Bu çerçevede kısım kısım geçici ithal edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün olabileceğinden, bu kapsamdaki geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılması zorunlu

Genel
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatıldı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erec

Genel
Birleşik Krallık Hükümeti, Avrupa CE Sertifikası Kullanma Süresini Uzattı

Birleşik Krallık hükümeti, işletmelerin Avrupa CE sertifikası kullanma iznini bir yıl daha uzattı. Buna göre, BK’deki işletmelerin yeni uygunluk değerlendirmesi işareti olan “UKCA” için yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 yerine 1 Ocak 2023 olarak belirlendi. Bu uygulama, işletmelerin 2022 yılından itiba

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)

Bu gün ki Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) yayımlandı.

Tebliğ ile,
İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer

Genel
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

2021/12 sayılı Genelg

Genel
ABD, Türkiye ve Avustralya’dan ithal sıcak saca yönelik antidamping vergilerini yükseltti

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Avustralya’dan ithal edilen sıcak saca yönelik 1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ve Avustralya’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri

Genel
Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü Kararı Hk.

Beyrut Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 13.08.2021 tarihli, 66370799 sayılı yazıda; Lübnan’da Ekim 2019'da meydana gelen ekonomik ve siyasi kriz sonrasında Lübnan hükümetinin un, ilaç ve akaryakıt gibi temel tüketim maddelerinde sübvansiyon uygulaması başlattığı, çeşitli oranlarda uy

Genel
3915.10.00.00.00 GTİPli polietilen malzemelerin ithalatında,%1 den fazla yabancı madde ifadesi hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 06.08.2021 tarihli ve 1464470 sayılı yazıda;

"Bilindiği üzere 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Atık ithalatı uygulamalarına ilişkin ek genelge ile ithal edilen plastik atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla

Genel
1, 9 ve 25 Sayılı ÜGD Tebliğleri Kapsamında Sonradan Yapılan Tespitler Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) alınan 17.06.2020 tarihli ve 1655929 sayılı yazıdan bahisle; 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Genel
Kontrgarantiye İstinaden Düzenlenen Teminat Mektupları

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’den alınan 16.08.2021 tarihli ve 66316457 kayıt sayılı yazıda özetle; Bankalar ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında imzalanan Muhatap’ı Kamu İdareleri Olan E-Teminat Mektuplarının Elektronik Teminat Mektubu Platformu Aracılığı İle E-Teminat Uygulamasına İletilmesine

Genel
Hurda Metal İthalatı

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu Eki kapsamındaki metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Tebliğ ekindeki liste

Genel
235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk.

07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi; “Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespi

Genel
Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına; ek mali yükümlülüğün aşa

Genel
7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Kanunun bazı uygulama yönetmeliklerini içeren kitapçık yayımlandı.

Kitapçık metnine Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Fas Korunma Önlemi Hk / “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac”

Fas tarafından “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac” ithalatına karşı 14 Mayıs 2015 tarihinden bu yana bir korunma önlemi uygulanmakta olup, 27 Temmuz 2018 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasıyla önlem 3 yıl daha uzatılmıştır. Söz konusu gözden geçirme soruşturması neticesind

Genel
ÇİN Menşeli "Soğuk Haddelenmiş Saç" İthalatına Uygulanan Telafi Edici Verginin Geçerliliğinin İncelenmesine İlişkin Nihai İdari Prosedür Hakkında Karar

ÇHC menşeli 7209.16.01 ve 7209.17 tarife kodlarından ithal edilen "soğuk haddelenmiş sac" ithalatında uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 19.06.2015 tarihinde sonuçlanan anti-damping soruşturması kapsamında "Baoshan Iron & Steel Co., Ltd." firmasından yapılan ithalatt

Genel
Avrupa Birliğinin Yeni Kdv Sistemi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette K

Genel
Kayda Bağlı İhracat (Makarna GTİP: 1902)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği kapsamında;

Genel
BK’nın AB’den Hayvansal Ürün İthalatındaki Uygulama Değişikliği

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Londra Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Birleşik Krallık’ın (BK)
31.12.2020 tarihinden itibaren AB’den ayrıldığı ve bu süreçte AB’den bağımsız olarak

Genel
Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4393)

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4393)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR/E. ÖZEL ESASLAR başlıklı bölümüne, 15.3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik

2021/9 sayılı CE tebliğinde yapılan değişiklik ile Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular ECO-DESIGN ve ENERJİ ETİKETLEMESİ yönetmelikleri kapsamında da denetime tabi tutulacak (Yürürlük tarihi: 2010. 2021); 8504.40.84.90.00 ve 8504.4

Genel
ABD Türkiye çıkışlı yuvarlak kaynaklı boru incelemesine ilişkin ön kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye'den ithal yuvarlak kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mayıs 2019 ile 30 Nisan 2020 arasındaki dönemi kapsayan inceleme sırasında, Türk boru üreticilerinin söz konusu ürünleri ABD iç piyasasın

Genel
E-TUYS Yetkilendirme ve KEP ile Evrak Gönderimi Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Odamıza iletilen yazıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce Birliklerine gönderilen yazıya atfen, kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması

Genel
Cep Telefonu İhtisas Gümrüğü Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 18.08.2021 tarih, 2021/3047-BU sayı ve "Cep Telefonu İhtisas Gümrüğü" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında EMY Uygulanması

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 18.08.2021 tarih, 2021/3044-BU sayı ve “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması (2018/11973 Karar) Gümrük Yönetmeliği 38/1 Mevzuatın Uygun olup Olmaması” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Mısır-Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Mısır'da 2016 yılından bu yana belli bazı ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici Kayıt Si

Genel
Covid-19 Kapsamında Bitki Sağlık Sertifikaları

Ülkemizde ve dünyada normalleşme sürecinin başlaması ve Covid-19 salgınının seyrinin azalması nedeniyle, gönderici ülkelerin resmi kurumları tarafından düzenlenen BSS'lerin ürün beraberinde alıcı ülkelere gönderilmesi esasına dayanan normal ithalat prosedürlerinin 01.08

Genel
İhraç Eşyası İçin Düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde Tahsilata Yetkili Ülkenin Belirlenmesi hk.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ihracat eşyasının yurt dışı edilmesi için düzenlenen ortak transit beyannamelerinin süresi içerisinde varışının haber edilmemesi halinde başlatılan Araştırma süreçlerinde, sınır çıkış (fiili ihracat) işlemi gerçekleştikten sonra transit beyannamesine bağlı i

Genel
Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler konulu Genelge yayımlandı.

Genelge ile;

Gümrük İşlemleri

Genel
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Antrepoda Kağıtsız Beyanname konulu yazı yayımlandı.

Yazıda;

Söz konusu pilot uygulamanın antrepo beyannamesine eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen

Genel
Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Diğer hükümler başlıklı maddesine ilave yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye ile Ürdün Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması

Aralarındaki dostça ilişkileri güçlendirmek ve mevcut ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini eşitlik, ayrımcı olmama ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde daha da genişletip çeşitlendirmeyi arzulayarak;

Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin karşılıklı yara

Genel
Macaristan’a/Macaristan’dan Yapılan Seferlerde İthalatçı/İhracatçı Firmalara Bireg Kaydı Zorunluluğu Getirildi

BiReg sisteminde son yapılan güncelleme ile birlikte, Macaristan’a/Macaristan’dan yapılan sefer kayıtlarında Macaristan’da yerleşik ithalatçı/ihracatçı firmalara BiReg sistemine kayıt olma zorunluluğu getirildi.

Söz konusu yeni güncelleme ile birlikte, Macaristan’daki yerleşik firmaları

Genel
Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk

Gümrükler  Genel Müdürlüğü'nün Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar yazısında;

Bulgaristan makamlarınca yapılan bir bilgilendirmede; 01-24 fasılları arasında yer alan eşyanın Bulgaristan G

Genel
Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan ve Bakanlığımız kayıtlarına 16.07.2021 tarihinde giren 07.07.2021 tarihli ve 2714324 sayılı yazıda; 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Karar'da değişiklik yapa

Genel
Otomobildeki ÖTV matrahı limitleri yeniden belirlendi

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan otomobillerde yapılan ÖTV düzenlemesi ile; motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahları belirlendi.

Genel
2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi 25 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar info@igmd.org.tr adresine göndermenizi önemle rica ederiz.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Elleçleme İzni Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 27.11.2020 tarih, 2020/4264-GT sayı ile 16.07.2021 tarih, 2021/2714-BU sayı ve "Elleçleme İzni" konulu yazıları ile cevabi yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Limana Girişlerde HES Kodu Kontrolü Uygulaması Hk.

Ülkemizin ve tüm Dünya’nın mücadele etmekte olduğu Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, 16 Ağustos 2021 tarihi itibariyle, Liman Mülki İdare Amirliği kararı doğrultusunda liman girişlerinde HES kodu sorgulaması uygulamasına geçilecektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Mısır-Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır'da 2016 yılından bu yana belli bazı ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici Kayıt Sistemine ilişkin Mısır Resmi Gazetesi’nin 21.06.2021 tarihli ve 138 (mükerrer B kodlu)

Genel
İhrakiyeye yönelik olarak düzenlenen ihracat beyannamelerinde "77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-normal usul" özellik kodunun seçilmesi gerektiği hk

"Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri" konulu 2013/28 Sayılı Genelge kapsamında gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde Bakanlığımıza muhtelif zamanlarda intikal ettirilmiş olan sorunlara yönelik olarak tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize dağıtımlı 05.08.2021 tarihli ve 661003

Genel
ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, bazı Türk inşaat demiri üreticilerinin normal değerlerin altında satış ya

Genel
Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nün "İhracat konteynerleri aç verilen (muayene) beyanname işlemleri" hakkında bilgilendirmesi

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden gelen sözlü bildirimde;

İhracat konteynerleri için aç verilen (muayene) beyanname işlemlerinin haftasonu da devam edeceği ve meslektaşlarımızın muayene işlemlerini yapabileceği bildirilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederiz. <

Genel
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi ile Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili hk.

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan 21.06.2021 tarihli ve 64901051 sayılı yazıda, bağlantıları Ankara Gümrük Müdürlüğünde işlem gören 25/05/2021 tarihli ve 21061600IM018241 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı “gaz tankı ve aksesuarları” ticari tanımlı

Genel
Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı Hakkında

İlave gümrük vergisine tabi ve Türkiyenin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olup A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmek istenen eşyadan mezkur verginin tahsil edilmemesi için yükümlülerce tedarikçi beyanı veya u

Genel
Elektronik Teminat Mektupları

elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” gönderilmiş ve E-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemlerin ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere "işlem onayı" ve "işlem kabulü" şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve işlem kabulünde

Genel
Bazı Alacakların Yapılandırılmasında Cezaların Vergi Aslına Bağlı Olup Olmadığı Hakkında

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 231/2 nci maddesi, “Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir. ” hükmünü amir olup, 2013/38 sayılı Genelgenin 2014/28 sayılı Genelge ile değişik “6. Z

Genel
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden (27-32 nci sıralar) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara

Genel
EPA Anlaşmasının Altıncı Tarife İndirim Dönemi Başladı

Kamerun ve AB arasında imzalanmış olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (Economic Partnership Agreement - EPA) uyarınca altıncı tarife indirimi 4 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca ikinci gruptaki ürünler için tarife indirimi %60'tan %75'e ve üçüncü grupta yer

Genel
Fire ve Kullanım Oranları

Dahilde İşleme Belgelerinin düzenlenme aşmasında firmaların fire ve kullanım oranlarını 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin "fire oranları" başlıklı 8. Maddesinde genelgeye göre azami oranlar üzerinden b

Genel
Japonya'da Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Anti Damping Soruşturması

Japonya Finans Bakanlığı tarafından 04 Haziran 2021 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti menşeli sıcak daldırma galvanizli çelik tel (hot-dipped galvanized steel wire) ithalatına yönelik anti damping soruşturması başlatılmış olup; bahse konu soruşturma ka

Genel
GTİP 4403-Kayda Bağlı İhracat

Malumları olduğu üzere, 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’inde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik ile "Orman Ağacı Tomrukları” (GTİP No: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete

Genel
Suudi Arabistan ve Mısır’a Yapılan İhracatlarda Karşılaşılan Sorunlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantılarında, DTÖ üyesi ülkeler tarafından ihracatımızı kısıtlayıcı ve teknik engel yar

Genel
AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda belirtildiği üzere, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

•Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı

Genel
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

2021/12 sayılı Genelg

Genel
Ankara ve Mersin Laboratuvar Müdürlüğü Türkak Tarafından 9 ve 6 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Aldı

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için k

Genel
Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi Nihai Kararı

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu tarafından, ülkemiz menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan antidamping önleminin nihai gözden geçirmesine yönelik 14 Eki

Genel
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

an Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında

- Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kur

Genel
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Pr

Genel
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde yer alan yağlı tohumlara ilişkin Geçici 4 ve Geçici 6 ncı maddeler kapsamındaki uygulama 31/10/2021 tarihine kadar uzatılmış olup aynı Genelgeye kabuklu mercimek ithalatına yönelik Geçici 7 nci madde eklenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Antrepo Harçları Hk

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 1.1.2021 tarihinden önce faaliyetlerini sona erdiren ve kapatılmaları için belirtilen tarihten önce gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunan antrepoların ve gümrüksüz satış mağazalarının, gümrüklerde devam eden işlemlerinin bulunması sebebiyle ya da;

F

Genel
Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Hk.

Bilindiği üzere 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Karar'da değişiklik yapan 28.06.2021 tarihli ve 4191 sayılı Karar'ın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve

Genel
Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, disk, delici uçlar ve fırçalar ticari tanımlı eşyaya % 8 oranında KDV uygulanması gerektiği hk

Muratbey Gümrük Müdürlüğü Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Servisinin Ticaret Başmüfettişi Hekim ÇİFTÇİ, Ticaret Müfettişi Emir Mete BAYRAMOĞLU ile Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan ÇELİK tarafından teftişi sonucu düzenlenen 14.07.2020 günlü 423-B/ll sayılı Cevaplı Raporun "Müfettişin Ele

Genel
Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hakkında

Bilindiği üzere mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nde, eşyanın tesliminde ordino (yük teslim talimat formu) ibrazına ilişkin hükümler bulunmakta ve mezkûr belge eşyanın teslimi öncesindeki aşamaların kontrolü amacıyla kullanılmaktaydı. Ancak, Türkiye-AB Ortaklık Konseyin

Genel
Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tarım Ürünlerinde Dir Uygulamaları Hk.

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer alan, yağlı tohumlara ilişkin “Geçici Madde 4” ve “Geçici Madde 6” kapsamındaki uygulamanın 31/10/2021 tarihine kadar uzatıldığı; ayrıca, kabuklu mercimek ithalatına yönelik Geçici Madde 7’nin Genelgeye eklendiği bildirilmektedir. S

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40)

Yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve tam listesi Ek’te verilen “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ürününe yönelik yürürlükte bu

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) yayımlandı.

Tebliğ ile,
4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 9/7/2021 tarihli ve 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yür

Genel
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları

Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(15) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıya

Genel
IKBY Vergi İndirimi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,

T.C. Ticaret Bakanlığı’na Erbil Gümrük Ataşeliği’nden bir yazı gönderildiği, söz konusu yazıda;

-İbrahim Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelere atfen, inşaat demiri ve kuluçkalık yumurta ithalat vergilerinde

Genel
Gürcistan, İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından Çıkartılıp PAAMK Sistemine Dahil Edilmiştir

19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. (Gürcistan-Türkiye)

Gürcistan, iki taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamından çıkartıl

Genel
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Hopa Gümrük Müdürlüğü'nün eklenmesi hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
4458 Gümrük Kanununun Geri Verme Hükümlerinde ve Diğer Bazı Kanun ve KHK da Değişiklik

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finan

Genel
Yatırım Teşvikte Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrükler Genel Müdürlüğü Yatırım Teşvikte Gümrük Vergisi Muafiyeti Yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk. konulu yazı yayımlandı.

Yazıda ;
7326 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırılan cezaların Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve OKSB başvuruları için aranacak güvenilirlik koşulu kriterlerinde dikkate al

Genel
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesi

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesi “Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın
menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esa

Genel
İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2021 tarih, 65676181 Sayılı “İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları konusu hakkında 28.07.2021 tarihine kadar görüşlerinizi bildirmenizi rica ederiz

Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthalatına ilişkin 2021/18 Sayılı Genelge Hk.

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali’’ne ilişkin 25/3/2021 tarih ve 2021/10 sayılı Genelge'de değişiklik yapan T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki dosyada yer alan 9/7/2021 tarih ve 2021/18 sayılı Genelge’si

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması

Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile 4411 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar", 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile İh

Genel
Atık İthalatı İşlemleri

16.07.2021 tarih ve 2021/16 Sayılı Atık İthalatı İşlemleri Genelgesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
ÇHC menşeli plastik maddelerden olan sıvı ve jel mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında dampinge karşı vergi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gtipli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiş, 9608.10.99.00.00 gtipli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler de önlem kapsamına alın

Genel
ÇHC menşeli bebek arabaları ve şasileri ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasileri ürünlerine yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı %80 den, %45 e düşürüldü

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı %80 den, %45 e düşürüldü.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin

Genel
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eş

Genel
Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi) listesine yeni gtiplerin eklenmesi hk

Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesine, ekli listede GTİP'leri yer alan eşya eklenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

<
Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatı

Genel
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)

9503.00.75 tarife pozisyonundaki oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile 9503.00.95 tarife pozisyonundaki oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılacak ses mekanizmaları için 15.02.2022 Tarihine kadar tarife kontenjanı açıldı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Menşe Soruşturmalarında Yaşanan Sıkıntılar Hakkında

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Menşe Soruşturmalarında Yaşanan Sıkıntılar" konulu yazısı ile cevabi yazısı,

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Menşe Sor

Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır.
2. Genelgenin 3 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik (2016/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'ine Uygulanmayacak hükümler başlığında aşağıdaki madde eklenmiştir.

(1) 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “paslanmaz çelikten borular”ın

Genel
Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'de bulunan Etilen polimerler olanlarda değişiklik

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'de yer alan 3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar Ek-2/B tablosundan kaldırılarak Ek-1 tablosunda “39.12” GTP numaralı satırdan sonra gelmek üzere eklenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Süresi dolan veya dolacak olan dampinge karşı önlemler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona eren d

Genel
Vietnam menşeli paslanmaz çelik ürünlerde yürütülen damping soruşturmasının tamamlandı

Vietnam menşeli soruşturma konusu 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” ürün ithalatının dampingli olduğu ve y

Genel
Çin ve Rusya menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar'a nihai gözden geçirme

Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan

Genel
Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet aksesuarlarında nihai gözden geçirme

Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.0

Genel
Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisiklet aksesuarlarında nihai gözden geçirme

Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisi

Genel
Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi 3 Yıl Süre ile EMY Uygulanacak

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda göst

Genel
Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4247)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatında hibe uygulaması 16 Temmuz itibariyle kaldırılıyor

Tedarikçilerle hibe-ihracat modeli kapsamında mal alım sözleşmeleri imzalamak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları “Cerrahi Maske, FFP2 (N95) / FFP3 Maske, Koruyucu Tulum, Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük, Koruyucu Gözlük, Nonsteril Nitril Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteri

Genel
AB'den ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına damping

Avrupa Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına karşı açılan damping soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2021 tarihinde AB Resmi
Gazetesi’nde yayımlanan Karar’da 8 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ülkemizden yapılan ithalatta %4,8 ile

Genel
Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı

Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu süreçte, Birleşik Krallık, AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu çerçevede, bu ü

Genel
AB çelik korunma önlemine ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuclandı

Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemine ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin 3 yıl daha
uzatılmasına karar verilmiştir. Bu defa, 4 numaralı kategoride yapılan kota dağılımına ilişkin revize yapılmasına ilişkin karar 5

Genel
Yatırım Teşvik Gümrük Vergisi Muafiyeti

29.06.2021 Tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştı.

Karar ile ,2012/3305 sayılı Karar eki EK-8’de yer alan yeni makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebileceği, yin

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13)

4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinin, Ortak Transit Rejimi (Bireysel Teminat Mektubu), Ortak Transit Rejimi (Kapsamlı Teminat Mektubu), TC31- Kapsamlı Teminat Sertifikası ve TC33- Teminattan Vazgeçme Sertifikası başlıklı eklerinde değişiklik yapıldı.

Tebliğ 1/1/2021 tarihi

Genel
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)

Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkilerini Belirten 441. Maddenin 1/C Bendinde Değişikliğe Gidildi.

Eski Hali,

İç ve dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dâhil ulusal ve uluslararası hizmet ticaretine ilişkin ge

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

Genel
Avrupa Komisyonu bazı metalik kaplamalı sac ürünlere yönelik kota hacimlerini revize etti

Avrupa Komisyonu, bazı yazım hatalarını düzelterek bazı ülkelere ayrılan metalik kaplamalı sac ürünlere yönelik (4A ve 4B kategorileri) kota hacimlerini revize etti. Revize edilen rakamlara göre, bazı ülkeler için hacimler artarken, bazıları için hacimler azaldı. Öte yandan, üç aylık dönemler alt

Genel
Suudi Arabistan yerli üretimi artırmak için yeni gümrük kurallarını onayladı

Suudi Arabistan, yerli üreticileri haksız uygulamalardan koruma amacıyla diğer Körfez İşbirliği ülkelerinden gelen ithalata karşı yeni gümrük kurallarını onaylamaya karar verdi.

Buna göre, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün çalışma

Genel
Azerbaycan'a Turunçgil İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı tarafından ülkelerine turunçgil bitkilerinin meyve ve fidanlarının ithalatında ari bölge ve sıcaklık şartı uygulamasının değiştirildiği ; ekteki tabloda yer alan bitkilerin yine ekte belirtilen zararlı

Genel
Mısır/ACID Sayısı Uygulaması 1 Ekim 2021 Tarihine Ertelenmiştir.

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak ihracat gönderileri için “Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)” numarası uygulamasının mecburi olacağı ve mezkur numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edile

Genel
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (D

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlandı.

Tebliğ, aşağıda tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Genel
İngiltere bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini uzatırken, diğerlerini iptal etti

İngiltere hükümeti, 16 çelik ürününe yönelik koruma önlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) önceden, ticari profil ve hafif profiller, filmaşin, teneke levha, quarto levha, köşebent ve profillerin dahil olduğu dokuz ürüne yönelik önlemlerin iptal edilmesini

Genel
TPS ID Bilgilendirmeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden yapılan bir bilgilendirmede; ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir kod olan TPS ID numaralarının (sadece gümrük paket programları üzerinden otomatik olarak cari hesabından direk alınan ödemelerde oluşmaktadır) a

Genel
Birleşik Krallık Alabalık Telafi Edici Vergi

Ülkemizden Birleşik Krallık’a yapılan alabalık ihracatına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan güncel yazıda, Birleşik Krallık’ın AB’nden ayrılmasının ardından AB tarafından Ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygul

Genel
AB Anti-Damping Soruşturması-Korozyona Dayanıklı Çelikler

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonl

Genel
Mısır ACI – ACID Sayısı Uygulamasında 3 ay erteleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen Ticaret Bakanlığı ilgili yazılarına istinaden;

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak ihracat gönderileri için "Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)" numarası uygulamasına

Genel
ABD, Borusan’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping marjını düşürdü

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin (CIT) 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2018 dönemi için Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesine ilişkin nihai kararının, bakanlığın nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını belirtti. Bakanlık, Borusan için

Genel
Maske İhracatı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik Soul Trading S.R.O. adlı firmanın temsilcisinden alınan başvurularda, ihracatçı firmalardan temin edilen cerrahi maske ile FFP2 tipi maskenin ilgili standartlara uygun olmadığından bahisle söz konusu firmalara

Genel
Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddelerinin eklendiği hususu iletilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıdan, anılan

Genel
İran’da Gümrük Vergisi Muafiyetine Tabi Makinelerin Listesi Yayımlandı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sanayi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, İran Gümrük Kanunu'nun 119’uncu maddesinin G fıkrası çerçevesinde 61 kalem ikinci el makinenin ithalat vergisinden muaf tutulacağını ve bu muafiyetin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili kurumlara iletildiğini beli

Genel
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemeler, İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin genel kurallar, İçimlik tütün mamullerinde üstten açılan sert paketlerd

Genel
Elektronik Menşe Şahadetnamesi–Güney Afrika

Güney Afrika Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Güney Afrika yetkili makamlarınca elektronik menşe şahadetnamesi düzenlenmeye başlanmış olup, elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

Güney Afrika yetkili makamlarınca dü

Genel
Kullanılmış deniz araçlarının ithalinde 2017-3 tebliğ şartlarını taşıyanlardan 0970-TPS-izin belgesi aranmaması hk.

 “Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamına giren kullanılmış deniz taşıtlarının serbest dolaşıma girişinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)'e göre Genel Müdürlüğümüz tarafında

Genel
7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.06.2021 tarih, 2021/2187-BU sayı ve "7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezaların YYS, OKS Güvenirlilik Koşullarında Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle İlgili Bilgi Talebi" konulu

Genel
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

Karar ile,
Çevre yatırımı tanımı değiştirildi.

Eski hali,
Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek

Genel
AB Çelik Koruma Önlemini 30.06.2024 tarihine kadar uzattı

Belirli çelik ürünlerinin ithalatına ilişkin koruma önlemini uzatmak için 2019/159 (AB) Komisyon Uygulama Yönetmeliğini değiştiren 24 Haziran 2021 tarihli (AB) 2021/1029 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği

3.3.   Length of the prolongation

Genel
Türkiye ile Bosna Hersek Arasında STA'nın Onaylanması

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4161)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/34)

Yerli üretici Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş.  tarafından yapılan ve yerli üreticiler Vatbuz Isıtma Soğutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Şti., Erbay Soğutma, Isıtma Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İmbat Soğutma Isıtma Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvur

Genel
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan İran menşeli düz cam ithalatında 10/12/2018 tarihli ve 2018/452 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan k

Genel
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çık

Genel
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için;

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına,

b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenm

Genel
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162)

Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hakkında

Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizce yürütülen mücadele ve tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan pandemi ile ilgili risk haritaları, yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızı gibi hususlar göz önüne alınarak, 2013/37 sayılı Genelge uyarınca 65 yaş ve

Genel
9504.90.80.00.00 GTİP’Li Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler

Bilindiği üzere, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, 19.02.2013

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)

Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri iti

Genel
Antrepolarda Sayım Tutanakları ve Günlük raporun sisteme girilmesi hk

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, "AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderil

Genel
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değ

Genel
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Ek-1 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(

Genel
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4108)

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4108)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4107)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4107) yayımlandı.

Kararın 9. Maddesinin başlığı; 

Yeni Hali
İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları İle Ek Maili Yükümlülükler olarak değiştirildi.
Eski hali<

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4106)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4106)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı Hakkında

AB den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen İlave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın menşeini tevsik amacıyla menşe şahadetnamesi aranmaması hk.

Gümrük Yöne

Genel
Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Genelgeler Hakkında

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün “Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Genelgeler” konulu yazısı

Ü

Genel
2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hakkında

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazısı ile,

Derneğimizin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap 16.06

Genel
KLTS Konteyner ve Liman Takip Sistemi Veri Paylaşımı

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan ‘’ KLTS Konteyner ve Liman Takip Sistemi Veri Paylaşımı’’ konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ hükümlerine göre 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Tanımlı Alacaklardan, 30/

Genel
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Ek-1/A’sının “Ekli Belgeler” başlığının “I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)” alt baş

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin Ek-2’sinin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin 11/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirküleri” ibaresi yürür

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin Ek-3’ünün “EKLER” kısmında yer alan “3- İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31)

Yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erdem Dış Ticaret A.Ş. ve İnci Cam Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “çerçevesiz cam

Genel
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevl

Genel
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı fıkrada yer alan “İmza sirküleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki ş

Genel
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (s), (u) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”<

Genel
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtile

Genel
AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli bazı alüminyum yol tekerlekleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2017/109 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü bağlamında belirli önlemlerin 25 Ocak 2022 tarihinde sona ermesine dair Bildirimin, Av

Genel
Birlik Kaydı Tek Pencere Sistemine Entegrasyonu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Hakkında

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 16.06.2021 tarihli 64798383 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne “04.06.2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” konulu talebimiz iletilmiştir.

<
Genel
Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması - Dahilde İşleme Rejimi

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 17.06.2021 tarihli E-30907477-452.03-00064808645 sayılı “Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması – Dahilde İşleme Rejimi” konulu yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkmenistan'da 1972 Konteynerlere İlişkin Gümrük Sözleşmesi 14 Aralık 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,  Türkmenistan'ın 1972 Konteynerlere İlişkin Gümrük Sözleşmesine ve Uluslararası Ticarette Kullanılan Havuz Konteynerlerin Gümrük İşlemleri Sözleşmesine katılım belgelerini tevdi ettiğini bildirdi.Geçici olarak ithal edilen konteynerlere uygulanan gümrük r

Genel
Yunanistan’da İthalat 1 Temmuz'dan İtibaren Daha Pahalı Hale Gelecek

Avrupa Birliği’nin aldığı ve Yunanistan’da da geçerli olacak karara göre, tüm gönderiler 1 Temmuz'dan itibaren varış ülkesinde geçerli olan KDV'ye tabi olacaktır. Ayrıca, Yunanistan’a üçüncü ülkelerden gelen ve şimdiye kadar KDV'den muaf tutulan değeri 22 Euro’ya kadar olan küçük paketler de yeni

Genel
Kayda Bağlı İhracat GTİP 4410-4411 Hk.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden alınan ve Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, 4410 GTP’li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar" ile 4411 GTP’li “Ağaçtan veya

Genel
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İthalat İzinleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Covid-19 süreciyle birlikte ortaya çıkan ekonomik koşullar çerçevesinde Irak Merkezi Hükümetinden (IMH) Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bütçe payı aktarımında kesintiler yaşandığı, bu nedenle IKBY'de kamu giderlerinin finansmanında ya

Genel
Atık ve Hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine Girişlerinde Yetkilendirilen Gümrük Müdürlükleri

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 20.04.2021 tarih, 2021/1596-BU sayı ve “Atık ve Hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine Girişlerinde Yetkilendirilen Gümrük Müdürlükleri” konulu yazısı ile cevabi yazı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Ata Karnelerinin Elektronik Ortamda Beyan ve Takibine İlişkin 2021/17 Sayılı Genelge

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:7) uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından ö

Genel
AB / Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli bazı alüminyum yol tekerlekleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2017/109 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü bağlamında belirli önleml

Genel
ODKA ve Sahra Altı Afrika Ülkelerine İhracat Yapan İşletmelerin İhracatla İlgili Sorunları ve İhtiyaç Tespit Anketi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilgi Yönetimi ve Karar Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, ODKA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Sahra Altı Afrika ülkelerine ihracat yapan işletmelerin ihracatla ilgili so

Genel
Fire ve Kullanım Oranları

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi
Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “ İşbu Genelge’de belirtilen ora

Genel
ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları Hakkında

İhracat Genel Müdürlüğü’nün “ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları” konulu yazısı.

Toplantı katılımı için Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Alkollü İçki İthalatında Bandrol Talebinde Bulunulması, İncelenmesi ve Onaylanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Genelge

Tütün Mamulleri, Makaıon, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 06/06/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gııen Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında

Genel
Çin menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gö

Genel
Yeni Tıbbi Cihaz Düzenlemelerinin Yürürlüğe Girmesi

(AB) 2017/745 sayılı “Tıbbi Cihaz Tüzüğü” ile (AB) 2017/746 sayılı “İn vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve ve “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu minvalde;

Genel
Nafeza Sistemi (Mısır Tek Pencere Sistemi), ACID Sayısı, Cargo-X Kullanımı Hakkında Webinar

Mısır 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren zorunlu ACID (Advanced Cargo Information System-Gönderi Ön Bilgilendirme)   Sayısı uygulamasına geçecek olup,  Mısır’a yapılacak ihracatlara ilişkin belgeler de mezkûr numaranın işlenmemiş olması halinde,   gönderil

Genel
Birlik Kripto Numaralarının Tek Pencere Sistemi Entegrasyonu Hakkında

5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının Tek Pencere Sistemi’ne alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup uygul

Genel
AB’nin ithalat kotalarını 3 yıl uzatacağı bildiriliyor

Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin 3 yıl uzatılacağına ilişkin öneriyi üye ülkelere ilettiği bildiriliyor. Komisyon’un kota hacimlerinin %3 artırması bekleniyor. Önceki karar göre, kotaların süresi 30 Haziran’da doluyor, bu yüzden piyasa yeni kararı bekliyor, hatt

Genel
Yeni Tahsilat Programı Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Yeni Tahsilat Programı” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
3824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması Hakkında

İGMD nin Gelir İdaresi Başkanlığı’na muhatap 04.04.2018 tarih, 2018/1579-EA sayı ve 20.05.2021 tarih, 2021/1924-BU sayılı “3824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması” konulu yazıları ile cevabi yazı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4087)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede 12. FASIL başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip leri altındaki çerezlik olmayan ayçekirdeğinde gümrük vergisi sıfırlandı;13. ve 15. FASILLAR başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1512.11.91.00.00

Genel
Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda; 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ NO: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021

Genel
Kereste İhracatının Kayda Bağlanması

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; 04/06/2021 tarihli 31501 Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı İhracı kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı Tebliğ’deki İhracı K

Genel
Menşe Şahadetnameleri Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Menşe Şahadetnameleri" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

EK 1’de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

0602 gtip li canlı bitkiler ve 0603 gtip li çiçeklerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2019/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan ön

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Fasıl 3, 1604 ve 1605 pozisyonlarında yer alan Su ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2013/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalatta

Genel
Filistin, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler

Genel
Filistin, İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamından çıkarıldı

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşel

Genel
ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, bilindiği üzere ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsa

Genel
Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden (İTKİB) alınan bir yazıda; 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (İhracat 2021/3) yayımlandığı ve söz konusu T

Genel
Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar Hakkında

İGM Derneğinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap 09.06.2021 tarih, 2021/2141-BU sayı ve “Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar” konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti Hakkında

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 09.06.2021 tarih, 2021/2142-BU sayı ve “İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti” konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında yahut ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi, bunun sonucunda alınacak önlemler ve piyasa gözetimi ve denetimi konularına

Genel
Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında

İGM Derneğinin İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi'ne muhatap 25.03.2021 tarih, 2021/1313-BU sayı ile10.05.2021 tarih, 2021/1853-BU sayı ve “Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar” konulu yazısı ile cevabi yazı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kaba yem ihracatının durdurulması (GTİP 1213)

Bakanlık Makamının 03.06.2021 tarih ve E-10724253-325.11.02.02-1590577 sayılı Olur'u ile, 2021 yılında bölgesel olarak yaşanan meteorolojik kuraklıktan dolayı, hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem temininde sıkıntı yaşamaması için, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1213 başlığı altında ye

Genel
Ekosistem Ürünleri İthalatı

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif olaylardan ekosistem ürünleri olarak tabir edilen robotik süpürge, skuter, powerbank, yürüme bandı, yüz temizleme cihazı, televizyon, monitör, aydınlatma cihazı gibi ürünlerin ithalat birim kıymetlerinin son derece düşük olduğu, ithalatçı firmalara göre ç

Genel
İlaç İhracatı Yapan Firmaların Dikkatine

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi tarafından düzenlenen, ihracatı yapılmak istenen ilaçların uyuşturucu veya psikotrop madde içermediğine dair gümrük bilgilendirme yazıları, 07.06.2021 tarihi itibariyle tüm firmalar için “altı aylık sürede birden çok defa kullanımlık” olacak şekilde

Genel
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Tanımlı Alacaklar

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Brexit Bağlamında Birleşik Krallık (Bk) İle Sta Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret Bakanlığı Birleşik Krallık ve Ülkemiz arasında gerçekleştirilen Serbest Ticaret anlaşmasına yönelik ‘’Brexit Bağlamında Birleşik Krallık (Bk) İle Sta Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ Başlığında yer alan bilgileri güncelledi.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik P

Genel
Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği

Yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasına ve şeker sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, şeker ve hammaddelerinin temini, üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Hurmanın gümrük vergisi oranı artırıldı

2021 yılı İthalat Rejim Kararı I sayılı listede 8. FASIL başlıklı tabloda yer alan 0804.10.00.00.00 gtip li Hurmanın; AB, EFTA, FAROE ADALARI, İNGİLTERE, MALEZYA, KOSOVA, D-8 ÜLKELERİ ve DİĞER ÜLKELER kolonları için %15 olarak uygulanmakta olan gümrük vergi oranı %25 e yükseltilmiştir.

Genel
AB Mevzuat Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

1. Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine dair grup operatörlerinin gereksinimleri hakkın

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410), Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411) ve Uzunlaması

Genel
Hatırlatma-Dahilde İşleme Rejimi Ek Süre

Bilindiği üzere 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 5inci mükerrer sayısında yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ek süreyle ilgili geçici madde eklenmiştir.

Buna g

Genel
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

İnsan kullanımına yönelik in vitro tanı cihazlarının ve bunların aksesuarlarının piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Tıbbi cihazların ve bunların aksamlarının piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasıyla ilgili usul ve esaslar hk

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı   MADDE 7  :  Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart K

Genel
USTR 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada  301. Bölüm kapsamında yürütülen Dijital Hizmet Vergilerine (DST) yönelik soruşturmaların sonuçlandırıldığı bilgisi veriliyor.

Bahse konu nihai kararda, OECD ve G20 sürecinde uluslararası v

Genel
Plastik atık ithalatı yapan tesislere ilişkin Genelge

Plastik atık ithalatı yapan tesislerin bu genelgede belirtilen teknik şartları sağlaması ve bu kapsamda atık ithalatçısı kayıt belgelerinin yenilenmesi amacıyla , 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden K

Genel
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; berberlik, kuaförlük, terzilik hizmetleri, gayrimenkul, taşıt, bisiklet, motosiklet onarımı, halı kilim yıkama, kuru temizleme, ayakkabı tamiratı, evde kullanılan elektrikli eşyaların bak

Genel
Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması

Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumu

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)

Yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş. firması tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A. Ş. ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük ta

Genel
ATA karneleri ile geçici ithal edilen eşya ile ilgili Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4) nde değişiklik

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’de değişiklik yapıldı.

Genel
Tarım Ürünlerine İlişkin Dir Genelgesi – “Buğday” Özel Hükümlerinde Değişiklik Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının “Buğday”a ilişkin “Genel Esaslar” başlığı altındaki ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmektedir:

“Değişik (31/05/202

Genel
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazısı

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

Kaynak: İGMD

Genel
Nihai Kullanım-Teminat Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Teminat" konulu yazısı ile cevabi yazı

Teminat

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

2021/12 say

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 43-45 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte v

Genel
Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Yeni Tahsilat Sistemi Hakkında

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün “Yeni Tahsilat Sistemi” konulu yazısı

14 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamı kurumsal tahsilat yoluyla yapılacaktır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Tasarısı TBMM’de

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Tanımlı Alacaklar…

30/4/2021 tarihinden (

Genel
Mısır ACID Uygulaması / 1 Temmuz 2021 itibari ile mecburi

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır’a yapılacak ihracat gönderileri için “Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)” numarası uygulamasına başlamış olduğu, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte uygulamanın mecburi olacağı, mezkûr numarayı barındırmaya

Genel
Türkiye ile Birleşik Krallığı Arasında STA Eki Menşe Protokolünün Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları kapsayan, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kr

Genel
Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi

Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze Gümrük Müşavirleri Derneklerinden intikal eden dilekçelerde, ham ve/veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemine tabi tutulmak istenmesi durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi mi Dahilde İşleme İzni mi düzenleneceği konusunda tereddütler yaşandığı bildirilmektedir

Genel
ABD, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping oranlarını güncelledi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Türkiye’den inşaat demiri

Genel
AB'nin Türkiye menşeli bazı sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çeliklerin ithalatına ilişkin sübvansiyon önleme süreci hk

26 Mayıs 2021 tarih ve (AB) 2021/844 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, Türkiye menşeli bazı sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çeliklerin ithalatına ilişkin sübvansiyon önleme sürecini sona erdirir.

Demir, alaşımsız çelik veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş

Genel
Avrupa Birliği'ne İhracatta Yeni Sertifika Düzenlemeleri

Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir bildirimde, “Geçici olarak resmi kontrollerin artırılması ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin Avrupa Birliği’ne girişinin düzenlendiği acil önlemlere” ilişkin olarak (EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda Değişiklik Yapılma

Genel
Engelli Araç İthal Sistemi

Engelli vatandaşların araç ithali için başvuru işlemleri elektronik ortama taşındı. “Engelli Araç İthal Sistemi” uygulaması ile engelli vatandaşların manuel olarak yürütmesi gereken başvuru işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Engelli vatandaşlarca araç Türkiye'ye getiri

Genel
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin olarak Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2021 tarihinde yayımlanıp 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Yetkilendirilmiş y

Genel
Menşe Soruşturmaları Hakkında Yaşanan Sıkıntılar Hk

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.05.2021 tarihli 64228693 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Menşe Soruşturmaları Hakkında Yaşanan Sıkıntılar” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İngiltere STA

İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşeli olarak gelen ve tercihli menşe statüsünü gösteren menşe beyanı ibraz edilip teminata bağlanan işleml

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan diğer çapa makineleri ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/06) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar veril

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan koagüle suni deri ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/09) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

Bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasının öngörüldüğü hallerde uygulanacak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirten modüllerin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

Yerli üretici BES Reklam Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve diğer yerli üreticiler Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. ile Remifol Folyo San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30 gümrük tarife pozisyonu altınd

Genel
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsiny

Genel
“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

İlgili teknik düzenlemesinde ürüne "CE" işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünlere "CE" işaretinin konulmasına ve

Genel
Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping

Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı açılan anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavi

Genel
Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri Hakkında

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri” konulu yazısı

Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri

Genel
Maersk Denizcilik Açıklaması Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Maersk Denizcilik A.Ş.'ye muhatap İhtar Yazısı ile cevabi yazısı

Maersk Denizcilik A.Ş.'ye muhatap İhtar Yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hakkında

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap "Ordino (Yük Teslim Talimat Formu)" konulu yazısı

Devamı için tıklayınız

Kaynak: İGMD

Genel
Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında STA ve Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanması

Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4020)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri Hakkında

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri” konulu yazısı

Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri

Genel
Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında STA Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; 29/12/2020 tarihinde imzalanan ve 13.3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren her iki taraf için uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kurall

Genel
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Genel
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
3824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması Hakkında

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetveli kapsamında yer alan 3824.99.96.90.68 Diğerleri GTİP kapsamında yer alan tüm eşyanın 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alındığı hk.

3824.99.9

Genel
Mersin Gümrük Müdürlüğü / Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hk

antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, konserve balık ve bebek maması cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya

Genel
ÇHC menşeli 13 kg ve altındaki kaynak makinalarının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gtip inde yer alan yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişt

Genel
ÇHC menşeli suni/sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması

ÇHC menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTP’leri altında yer alan suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerine yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İzmir Gümrük Müdürlüğü Supalan İşlemleri Hk.

İzmir Gümrük Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, İzmir Gümrük Müdürlüğü supalan sahasında Tırların yoğun bir şekilde mevcut olduğu, sahaya girmek için dışarıda bekleyen Tırların da trafiği olumsuz etkilediği yönünde Ticaret Bakanlığına yapılan şikayet üzerine, Bakanlığımızın talimatlarıyla supalan s

Genel
DYS Genelge Değişikliği

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’nin Bakanlık Makamı onayı çerçevesinde 07.05.2021 tarihinden itibaren ge

Genel
Melt Blown Kumaş İhracat İşlemleri

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başla

Genel
Plastik Atık İthalatı Hakkında

Plastik atık ithalatı yapan tesislerin bu genelgede belirtilen teknik şartları sağlaması ve bu kapsamda atık ithalatçısı kayıt belgelerinin yenilenmesi amacıyla , 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden

Genel
Arnavutluk, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının

Genel
Arnavutluk, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından çıkarılmıştır.

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemle

Genel
AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, 11.05.2021 tarihli Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
ABD Tarafından Döşek İthalatına Karşı Yürütülen Anti-Damping Soruşturması Hk.

ABD tarafından Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemiz menşeli döşek ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) nihai kararını bildirdi.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Maden Direği İhracatında Süre Uzatımı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.05.2021 tarihli yazıyla;

-4403 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan eşya ihracatının 2018 yılında kayda bağlanmış olduğu, günümüze kadar geçen süreçte maden direkler ve diğer yuvarlak ürünlerin ihracatı ile ilgili genel bi

Genel
Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 06.08.2020 tarih, 2020/2738-GT sayı ve "Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi" konulu yazısı ile cevabi yazı

Genel
Türkiyeden Kuzey İrlandaya sevk edilecek eşyalar hk.

İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması ve AB-İngiltere arasındaki Geri Çekilme Anlaşması kapsamında Kuzey İrlanda İngiltere topraklarında yer almakla birlikte, gümrük ve dış ticaret alanında AB Tek Pazarına dahil olmaya devam etmekte; söz konusu Geri Çekilme

Genel
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2021/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’nin Ek-1/B’sindeki tabloda yer alan “3825.10.00.00.00” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bazı maddelerin ithalatına ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiğ

Genel
Cezayir’in Araç İthalatında Mevzuat Değişikliği

12 Mayıs 2021 tarihinde 34 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-175 No’lu Kararname ile 19.08.2020 tarihli ve 20-227 No’lu Kararname’de değişiklikler yapılmış ve Cezayir’e araç ithalatında bulunabilmesi için izin verilecek aracı şirketlerin uyması zorunlu olacak teknik şartlarda revizyo

Genel
TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler)" konulu 2021/15 sayılı Genelge

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Borsa İstanbul tarafından düzenlenen uygunluk yazısı Tek Pencere Sistemine alınmış

Genel
KİK / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığından alınan 11 Mayıs 2021 tarihli bir yazıda; anılan soruşturma kapsamında KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAI

Genel
Cam Yılan Balığı Kaçakçılığı Hakkında

İspanya, İngilere, Fransa ve Portekiz’den yasadışı yollarla toplanan cam yılan balıklarının ülkemiz ile Rusya, Ukrayna ve Finlandiya gibi ülkeler üzerinden havayoluyla Asya ülkelerine kaçırıldığı ve burada işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç edildiği bilgisinin edinildiği

Genel
Yeşil Papağan İthalatı Başvurular Hakkında

Yeşil papağan (Psittacula krameri) ithalatı başvuruları yapıldığı, CITES Bilimsel Merci olan TÜBİTAK Başkanlığı'na Yeşil papağan (Psittacula krameri) türünün istilacı bir tür olup olmadığı ve doğal türlerimize vereceği zararlar konusunda görüş sorulduğu ve TÜBİTAK Başka

Genel
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında

7262 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği halihazırda olduğu üzere BMGK tarafından izin verilen hâller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin

Genel
Serbest Bölgelerden Suriye'ye Transit Hakkında

Sönmez Çimento Yapı ve Maden. San. ve Tic. A.Ş. ticaret unvanlı firma tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilen 09.04.2021 tarihli dilekçede özetle, firmalarının Adana Yumurtalık Serbest Bölge içerisinde fabrikalarının bulunduğu ve burada "çimento-klinker" üretiminin ge

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

Tebliğin amacı, 16/11/2019 tarihli ve 30950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/31) ile Malezya menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak başlatı

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)

Tebliğin amacı, yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik po

Genel
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğini temin

Genel
ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Hk.

ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Hk. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, ülkemizin Dijital Hizmet Vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25’e varan oranlarda ek

Genel
Kapıkule Gümrük Kapısı Veteriner Kontrol Noktası Ve Zirai Karantina Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başlayacaktır

Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;

Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yenilenen Kapıkule Gümrük Kapısının Yeniden Yapılandırılma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen kontroller iç

Genel
Yük Teslim Talimat Formu na İlişkin Güncel Bilgilendirme

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarihli, 63424348 sayılı ve Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk konulu yazısına istinaden, sektör tarafından yanlış uygulamalara mahal vermemek üzere UTİKAD üyelerine hitaben yayınlanan bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize suna

Genel
AB Mevzuat Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişikliklere ilişkin hususlar aşağıdaki gibi iletilmektedir:

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ‘’GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı’’. (laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerek

Genel
Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişikliği

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946) yayımlandı.

Karar ile;

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amac

Genel
KKDF Cezası Mahkeme Kararı İle İptal Edildi

Dava özeti aşağıda belirtilen KKDF konulu dava İPTAL ile sonuçlanmıştır.

Davacı tarafından, adına tanzim edilen 14.01.2020 tarih ve 1038 sayılı ek tahakkuk kararı ile 15.01.2020 tarih ve 12507 sayılı ceza kararına vaki itirazın reddi

Genel
Mısır ACID Number Uygulaması Hakkında

Mısır'a yapılacak ihracatlarla ilgili olarak ACID-ACI numarası uygulamasına 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geçilmiştir.

Nafeza platformu (https://www.nafeza.gov.eg/), Mısır’da gümrük işlemlerini kolaylaştırmak, Mısır’ı bölgesel-küresel ticaret çerçevesinde bir merkez haline getirmek ama

Genel
Suudi Arabistan'a Canlı Hayvan İhracatı

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’ya atıfla, ülkemizden Suudi Arabistan’a yapılacak Canlı hayvan ihracatında salgın hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı bulunmadığının kontrol edilmesinin ve laboratuvar testlerinin sonuçlarının veteriner

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen v

Genel
Hindistan Cam İthalatı

Rehberlik ve Teftiş Başkalığının incelemeleri sonucu Hindistan menşe beyanıyla 70.04, 70.05, 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarından eşya ithali için serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilmesi halinde ilgili başkanlık talimatlarına göre işlem tesis edilmesi talimatlandırılmıştır.

<

Genel
AB'ye Kompozit Ürün İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden iletilen bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 04.03.2019 tarihli ve 2019/625/EC sayılı Yönetmelik doğrultusunda, Avrupa Birliği (AB)' ne k

Genel
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Tev Uygulamaları

Gümrük Kanunu'nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren

Genel
EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçiş

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı

15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB’ye girişinde resmi kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019/AB Sayılı Uygul

Genel
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranlarının belirlendiği belirtilmiştir.
Bu

Genel
Ordinonun gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacağı Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü;

23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazısında (Ek-1)belirtmiş olduğu şekilde işlemlerin yerine getirilmesi talimatını Tüm Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine verdiğini

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tayland-Elektronik Menşe Şahadetnamesi

Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirim doğrultusunda söz konusu ülkenin yetkili makamları tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektronik olarak düzenlenecek menşe şahadetnamelerinin http://verify.dft.go.th adresinden doğr

Genel
Brexit-Telafi Edici Vergi

Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan e

Genel
İthalatçı Bilgi Formlarının Yenilenmesi Hakkında

Kayıt Belgesi alımlarının sürebilmesi adına her yıl haziran ayı başında YMM onaylı ekte yer alan İthalatçı bilgi formunun doldurulmuş şekilde İTKİB’e iletilmesi gerekmektedir. 

İthalatçı Bilgi Formu YMM tarafından imzalı olmalı ve YMM’ye ait Faaliyet belgesi müracaat için ekle

Genel
Tam Kapanma Tedbirleri Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazı ce cevabı yazı

Tam Kapanma Tedbirleri

Genel
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Uygulama Birliğinin Sağlanması Hakkında

Ticaret Bakanlığı'nın "Uygulama Birliğinin Sağlanması" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kosgeb’in Yeni Programı - Pandemiden Etkilenen İşletmelere 5 Milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin l

Genel
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik

Resmi Gazetede bugün yayımlanan 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. Maddesinde 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3 üncü maddesinin 12.fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Genel
BİLGE sisteminde birden fazla teminat türünün seçilebilmesine yönelik düzenleme Hk.

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğüne Teminat Uygulamaları konulu yazısına istinaden cevap yazısı;

BİLGE sisteminde birden fazla teminat türünün seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması teklif edilmektedir.

Halihazırda BİLGE Sisteminde bir beyanname için birden faz

Genel
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kayda Bağlı İhracat Hk.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmış olduğu, yapılan değişikliğin 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, yayımlanan bu tebliğ ile "Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44

Genel
Gümrük idarelerince Menşe Şahadetnamesi talep edilmesi hk.

“Gümrük Yönetmeliği’nin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 16 ncı maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda 13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş işlemlere ilişkin gümrük idare

Genel
Gümrük Yönetmeliği 121/2 Maddesi Uygulamaları Hakkında

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannam

Genel
AB Mevzuat Değişiklikleri - Model Hayvan Sağlığı Sertifikaları ve Hayvan Sağlığı/Resmi Sertifikaları

-Hayvansal menşeli ürünler, kompozit ürünler ve insan tüketimi için filizler ile insan tüketimi için filizlerin üretimi için olan tohumların sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekil

Genel
AB Mevzuat Değişiklikleri / Tarımsal, Hayvansal ve Su Ürünlerinin Bulgaristan'a İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve örnekleri ekte gönderilen yazılarda özetle,

-Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a ihracatında veya bu ülkeden transit ge

Genel
ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B Cetvelinde ÖTV Hesaplama Hakkında

ÖTV Kanunu eki III sayılı listesinin B cetvelinde yer alan tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; BİLGE Sisteminde ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eş

Genel
Ab'ye Girişlerde İbraz Edilecek Gıda Sertifikalarına Dair Önemli Değişiklik

Geçici olarak resmi kontrollerin artırılması ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin Avrupa Birliği'ne girişinin düzenlendiği acil önlemlere ilişkin olarak (EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyonun (EU) 2021/608 sayılı ve 14 Nisan 2021 tarihli Uygulama Regüla

Genel
AB, Türkiye’den ithal sıcak saca nihai antidamping vergisi getirdi

Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Nihai antidamping vergisi Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. için %4,7, Erdemir Grubu için %4,9, Çolakoğlu Metalurji için %7,3, Ağır Haddecilik A.Ş. ile

Genel
Alkol, alkollü içki, metanol ithal etmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin uygunluk belg. taleplerinde imza sirküsü kalktı

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Alkol ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin uygunluk belgesi taleplerinde, alkollü içki ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin alkollü içki bildirimlerinde

Genel
Organik, mineral ve mikrobiyal gübre üretimi/ithalatında lisans belgesi müracaatında noter onaylı imza sirküleri kalktı

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle; tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübre üretimi veya ithalatında gerekli lisans belgesi müracaatında firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirküle

Genel
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğin Ruhsat alacak firmalar başlıklı 5 inci maddesinde Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi almak için gerekli belgelerle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Etil Alkol ve Metanol Yönetmeliğin de Değişiklik Yapılması

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin taleplerine ilişkin dilekçelerde ve etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin fir

Genel
Doğal Çiçek Soğanları Yönetmeğim de Değişiklik Yapılmasına

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarını (yaprak, gövde, çiçek, meyve, tohum ve benzeri) ihraç edebilmeleri için gerekli şartlardan imza

Genel
Gümrük Müşavirleri Birlik Yasası Hakkında

Gümrük Müşavirleri Derneklerince Meslek yasası olması hakkında talepler Bakan Yarımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR’un başkanlığında yapılan son toplantıda yinelenmiş ve meslek yasası şeklinde yapılanması kabul görmüştür.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç konulu yazı yayımlandı.

Yazıda,

10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma

Genel
Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşya hk.

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar konulu 2010/41 sayılı Genelgenin sonuna aşağıda yer alan paragraf eklendi.

“Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafında

Genel
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının (a) bendine “asgari ödenmiş sermayesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından ya

Genel
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; sistem işletmecisi, bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması, bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının belirli bir nedenle son bulması ve işletmedeki bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle o

Genel
7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. (6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır; 4760 sayılı Kanunda yapılan değişiklikl

Genel
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 3920.43.10.00.00, 4818.90.90.90.00, 7228.50.69.00.11, 8714.99.90.00.00 (tekerlek hariç) gtip li ürünlere eklenen dipnotla bu pozisyonda sınıflandırılan eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmala

Genel
AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesinde Değişiklik

20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3863)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye ile Karadağ Arasındaki STA’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sa

Genel
Türkiye ile Gürcistan Arasındaki STA’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayıl

Genel
Ukrayna Tarafından Rusya Menşeli Ürünlere Getirilen İthalat Yasağı

Kiev Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 1 Nisan 2021 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu menşeli bazı ürünlerin Ukrayna güm

Genel
ABD Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan vergileri devam ettirecek

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin’den ithal edilen ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici verginin iptal edilmesinin, öngörülebilir bir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açabileceğini belirledi.

Komisyon, Çin’den ithal edilen ö

Genel
Avrupa Birliği Çin, Rusya ve Beyaz Rusya’dan ithal kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemesinin ardından Beyaz Rusya, Çin ve Rusya’dan ithal belirli kaynaklı boru ürünlere nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. İnceleme 24 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı ve 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemini kapsıyordu.

Antidamping vergisine tabi

Genel
ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Antidamping Uygulamasının Yürürlükten Kalkması Hakkında

17 Nisan 2016 tarihli 29687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2016/7 numaralı Tebliğ ile ABD menşeli 5201 GTİP’li “karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk” ithalatına yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız tarafından %3 oranında uygulanan dampinge karşı önlem uygulaması, tebliğin yayım tarihi

Genel
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

Genel
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3839

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

İthalatta Kota ve Tarife Konte

Genel
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara aşağıdaki ek madde ve geçici madde eklenmiştir.

EK MADDE 1- (1) İthalatın “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şe

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)

İthalat Rejimi Kararına aşağıdaki ek madde ve geçici madde eklenmiştir.

EK MADDE 1- (1) İthalatın “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, bu Kararın uygul

Genel
AB'nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu, değişikliğin amacının, sınır ötesi çe

Genel
AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girilmesi gerektiği hk.

İGMD'nin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.04.2021 tarih, 2021/1482-BU sayı ve "YGM Sisteminde Yaşanan Sorunlar" konulu yazısı ile cevabi yazı

YGM Sisteminde Yaşanan Soru

Genel
Birleşik Krallık STA'sı Menşe Protokolü Revizyonu hakkında

14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye – Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Prokollerini Değiştiren 2/2021

Genel
Çin menşeli 7307 pozisyonunda bulunan Flanşlar ve dirseklerin ithalatında uygulanmakta olan Önlemin devamı için NGGS açılması hk.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai

Genel
Çin,Endonezya ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapaklarına uygulanan önlemin devamı için NGGS açılması hk

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşt

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünde Değişiklik

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü Değiştiren Ekli 2/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 382

Genel
Irak Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Irak Üretici/Tedarikçi Kayıt Sistemi “kayıt sertifikası” uygulamasının ithalatçı firmalardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilmesinin 1 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Kaynak: Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Hususi Damgalı Pasaport Yenileme İşlemleri Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar ile pasaport verilebilecek firma yetkili sayılarını belirleyen kontenjanlar pasaport si

Genel
Cezayir'e Yapılacak İhracatlarda Teslim ve Ödeme Şekillerinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığından gelen, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bilgi notuna atfen,

1 Kasım 2019 tarihine kadar Cezayir'e yapılan tüm ihracatlarda teslim şekli CFR olması zorunluluk iken, CKD/SKD olarak Cezay

Genel
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) yayımlandı.

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gele

Genel
Türkiye, AB çıkışlı sıcak saca yönelik telafi edici vergi soruşturması hazırlıklarını askıya aldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırmasının ardından, Türkiye’nin AB’den ithal sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasına yönelik hazırlık çalışma

Genel
Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- - Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra e

Genel
2021/ÜTSG-2 Tıbbi Hizmet Sunumu İşlemleri

Ülkemizde tıbbi cihazların kayıtları 12.06.2017 tarihinden itibaren Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) yapılmakta olup; bu sistem üzerinde tekil takip süreçleri de yürütülmektedir. Bilindiği üzere; tıbbi cihazların tekil takibi üretim/ithalat sürecinden son kullanıcıya kadar yapılmaktadır.

Ür

Genel
2021/KK-2 Sayılı Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına (BREXİT) İlişkin Geçiş Dönemi Sonrasında Yürütülecek Uygulama Hakkında 2021/KK-1 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru

BREXİT sürecinden etkilenen onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olan belgelerin ve bu belgelerin kapsamındaki tıbbi cihazların ÜTS’deki kayıt ve değerlendirme işlemleriyle ilgili olarak 15/01/2021 tarihli “2021/KK-1 Sayılı Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına (BREXİ

Genel
İran'da 10 Günlük Kapanma (Lock Down) Uygulamasına Başlandı

İran’da 19 Mart-5 Nisan dönemine rastlayan Nevruz tatillerinde hareketliliğin yüksek olması nedeniyle koronavirüs vakaları sayısı hızla artmaya başlamış, günlük vaka sayıları 17-18 bin bandına, vefat sayıları ise 150-200 bandına ulaşmış, İranlı yetkililer tarafından bu durum dördüncü dalga olarak

Genel
İhracı Kayda Bağlı Ürünler

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ifade edildiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik 22 Mart 2018 tarih
ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan bu tebliğ ile "Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (1

Genel
Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- - Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra e

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)

Yerli üretici MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “sodyum formiat” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nih

Genel
AB ithalat kotaları yeni kota döneminde bazı ürünler için şimdiden tükendi

AB’nin çelik ithalatına karşı koruma önlemleri kapsamında yeni kota dönemi 1 Nisan tarihinde başlarken, kotalar Paskalya tatili nedeniyle ancak 6 Nisan’da güncellendi. AB Komisyonu verilerine göre, beş ülkeye yönelik bazı çelik ürünleri için ithalat kotası tamamen biterken, bazı ürünlerde kota se

Genel
Pakistan / Anti-Damping

Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu (Komisyon) tarafından ülkemiz menşeli “Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair 30 Mart 2021 tarihli bildirim e

Genel
Japonya'ya Domates ve Biber'in Dikim Amaçlı Bitkilerinin ve Tohumlarının İhracatı

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan Ticaret Bakanlığımıza intikal eden yazıya atfen; Tomato brown rugose fruit virus (Domates kahverengi buruşuk meyve virüsü -ToBRFV)'ün konukçu bitkileri ve tohumla

Genel
Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sıcak saca yönelik telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdı

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdığını açıkladı. Komisyon, telafi edici verginin AB’nin çıkarına olmayacağını belirtti. AB’de son zamanlar yassı mamul başta olmak üzere yaşanan arz sı

Genel
ABD tarafından ülkemiz aleyhine açılan Section 301 soruşturması hakkında

Ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanununun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında bir soruşturma başlatıldığı, söz konusu soruşturmada ülkemizin yanı sıra dijital hizmet vergisi

Genel
Suudi Arabistan’a İhracatta Yaşanan Sorunlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan'a ihracatta yaşanan sorunların belirlenmesi kapsamında, Birliklerince yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili Odamız üyelerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye Tayland STA Coğrafi İşaretler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile Tayland arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin 2017 yılı  Temmuz ayından bu yana devam ettiği, bu çerçevede, fikri mülkiyet haklarına (FMH) ilişkin gerçekleştirilen müzakereler kaps

Genel
Tütün Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatında Aksiz (Özel Tüketim) Vergileri Artırıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun  5 Nisan 2021 tarih ve 87 sayılı Kararı ile, "Azerbaycan Cumhuriyetine Getirilen Aksiz Vergisi Uygulanan Malların Aksiz Oranlarının Onaylanması Hakkında" Kararına yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

2402 10 00 09 ve 2402 90 00 03

Genel
Tütün ve Kıymetli Maden Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatındaki Gümrük Vergi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 05/04/2021 tarih ve 88 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

2403 19 10 01, 2403 19 10 09,

Genel
Mısır-Gelişmiş Kargo Bilgileri Yeni Portalı Hk.

İstanbul Mısır Konsolosluğu Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Mısır Hükümeti'nin Tek Pencere Sistemi uygulamasına yönelik çalışmalarına ve Maliye Bakanlığı nın Gelişmiş Kargo Bilgileri Sistem Mekanizmasına ilişkin 2021 yılı, 38 sayılı kararnamesi uyarınca, yeni portalın hizmete açıldığı

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici STA'nın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri

Genel
Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen İthalat

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

İsrail menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının ÖNLEMSİZ olarak kapatılması hk

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gürcistan’da Süre Kısıtlaması Uygulamasının Kaldırılması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte bulunan 30/03/2021 tarihli bilgilendirmeye atıfla; Covid-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında uygulamaya giren Gürcistan’dan transit geçen veya ithal/ihraç yükü taşıyan yabancı pl

Genel
Hakkında soruşturma yürütülen müşavirler için disiplin cezasına gerek olup olmadığının değerlendirilmesi ve raporlanması hk.

Ticaret Başmüfettişi Bülent ÖZKAN tarafından düzenlenen 06.10.2020 günlü 041-B/03 sayılı İdari Soruşturma Raporunda; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince yürütülen araştırma ve soruşturmalar neticesinde, sorumluluğu olduğu kanaatine ulaşılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir

Genel
Posta Veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında, yaşanılan süreçte ihtiyaçlar ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar doğrultusunda kişisel kullanım amacıyla yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla SIM (Subscriber Identity Module-Abone Kimlik Modulü) kart takılabile

Genel
İzin Süresi Dışında İhracat - GK 241

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/(h) ile 4/(h) bentleri uyarınca, dâhilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı

Genel
Damacana su pompasına ilişkin BTB iptali

TR060000210010 referans numaralı BTB incelenmiştir. BTB konusu eşyanın internet üzerinde yapılan incelemesi sonucunda çeşitli alışveriş sitelerinde otomatik damacana su pompası olarak satışının yapıldığı görülmüştür. Bahse konu eşya damacana üzerinde sabitlenen, şarj edilebilir, üzerinde açma kap

Genel
Transit süre aşımları ile varış/çıkış gümrük idaresi değişiklikleri

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süresi sınırını aşmasına neden olabildiği, bu nedenle yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen, ikinci bir talimatımız

Genel
Dahilde İşleme Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 30/9/2020 tarihli 57794147 sayılı yazıda, "kapasite raporu süresinin DİR izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı" hususunda mevzuatta net bir hüküm bulunmadığından, uygulamada birliğin sağlanması ve hatalı işleme sebebiyet

Genel
Tekstil Aksesuarı İthalatı Hk.

Tekstil aksesuarlarında ana hammaddenin pirinç, paslanmaz ve sac olduğu; 8308.90 tarife alt pozisyonunda yer alan kuş gözü, 9606.10.00.00.00 GTİP no.lu çıt çıt ve 9606.29.00.00.00 GTİP no.lu kol düğmesi cinsi eşyanın Çin ve Tayvan'dan ithal edilebildiği; bu eşyaya getirilen ek vergiler nedeniyle

Genel
Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama

İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması halinde, beyannamelerin blokesinin kaldırılmasına izin ver

Genel
Türkiye - Arnavutluk Arasındaki STA Değişikliği

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II yi Değiştiren

Genel
Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar

İGMD'nin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap 02.04.2021 tarih, 2021/1389-BU sayı ve “Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar” konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Uzlaşma Başvuruları hk.

Uzlaşma başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 11`inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak evrak kayıttan geçirilmes

Genel
Tekstil Sektöründe Çevre Etiketi Uygulamaları Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ülkemizde sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan

Genel
AB Alabalık Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı Komisyon tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanarak, 26/3/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde nihai karar metninin yayınlandığı bildirilmiştir. Ekte bilgiler

Genel
Askıya Alma Rejimi Çerçevesinde Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması ve Kota Başvuruları Hakkında

TC. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota baş

Genel
Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması" konulu yazısı ile cevabi yazı

Beyannamede Fa

Genel
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesinde değişiklik

2019/1 sayılı Genelge`nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek

Genel
Çin menşeli 15kW’ı geçmeyen dizel motorlara damping soruşturması

Yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın

Genel
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu 30.03.2021 tarih 62795502 sayılı yazısı

Devamı için tıklayınız

Kaynak: İzmir G

Genel
ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP’li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımız için %0,32 (de minimis) ve %2,55 oranlarında sübvansiyo

Genel
Bankalar Üzerinden Yatan Nakit Teminat Çözümlerinde Makbuz Asıllarının İstenmesi Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 22.03.2021 tarih, 2021/1247-BU sayı ve "Bankalar Üzerinden Yatan Nakit Teminat Çözümlerinde Makbuz Asıllarının İstenmesi" konulu yazısı ile cevabi yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
9999 Kodlu Diğer Belge Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 15.06.2020 tarih, 2020/2242-BU sayı ve “9999 Kodlu Diğer Belge” konulu yazısı ile cevabi yazı

9999 Kodlu Diğer Belge

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi hk.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 2020 yılı Teftiş Programı çerçevesinde İzmir Laboratuar Müdürlüğünün Ticaret Müfettişi Emre DAĞISTANLIOĞLU tarafından teftişi neticesinde düzenlenen 03.07.2020 günlü 461-B/04 sayılı Teftiş Raporunda; "Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) üzerinde "BYN

Genel
Sonradan menşe ibrazı Hk. - Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

Bilindiği üzere, 13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi aşağıda yer aldığı şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tari

Genel
İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi Hk.

İGMD'nin  Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 26.01.2021 tarih 2021/0424-BU sayı ile 18.03.2021 tarih 2021/1206-BU sayılı “Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Yurtdışına Gönderilen ve İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi” konulu yazıları ile Cevabi yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları Hakkında

İGMD'nin İthalat Genel Müdürlüğü'ne muhatap 25.03.2021 tarih 2021/1314-BU  sayı ve “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları” konulu yazısı ile Cevabi yazı

Genel
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

2021/12 sayılı G

Genel
G.Kore ve Makedonya menşeli menteşe, askılık, dirsek ve mobilyalar için diğer donanım eşyası ithalatında damping vergisi

Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gtip li menteşeler, 8302.50 gtip li sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler vb. eşya ve 8302.42 gtip li mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb eşya ithalatının, 2016/53 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ uya

Genel
Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP li kakao yağı ithalatında damping soruşturması açıldı

Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan kakao yağı (katı ve sıvı) ithalatında damping soruşturması açılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
ÇHC menşeli 8301 gtipli kapı kilitleri, barel, kilit kasası ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamı

ÇHC menşeli 8301 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kapı kilitleri ve kapı kilitleri için silindir-bareller ile kapı kilitleri için kilit kasası ithalatında 2015/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı verginin uygulanmaya devamına

Genel
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğin, Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkil

Genel
Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemesi hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
ABD / Anti-Damping Soruşturması Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemiz menşeli döşek ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması yürütülmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk

Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üz

Genel
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazları Hk.

 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

"b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,"

ve

Genel
Malezya / Yunanistan menşeli 5903.20 altında PÜ suni deri ithalatında Soruşturma

Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma

Genel
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap  20.01.2021 tarih, 2021/0365-BU sayı ile 22.03.2021 tarih, 2021/1246-BU sayılı “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı” konulu yazıları

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İzinli Alıcı Sevk İşlemleri Hakkında

Eşyanın sahibinin YYS-I statüsünde olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacaktır. Bu durumda ki eşya için 29.06.2020 tarihli 2020/13 sayılı İzinli alıcı işlemleri konulu genelge eki kılavuzunun 3. Bölümünde yer alan Yönetmeliğin 117. Maddesi kapsamında ki par

Genel
DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6 Hakkında

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün “DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)’nin Ek-1/A’sındaki tabloda yer alan “3002.20.00.10.00” ila “3002.20.00.20.19” GTİP numaralı satırlar (bu satırlar dâhil) yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya “3002.19.00.00.00” GTİP numar

Genel
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemi

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye - Bosna-Hersek Arasında STA nın onaylanması; eklere ilişkin değişiklik onayında Cumhurbaşkanı yetkisi hk Kanun

Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. Birinci fıkrada belirtilen Anlaşma’nın protokol ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Dominik Cumhuriyeti Anti-Damping Önlemi

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan antidamping önlemine il

Genel
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 17. Maddesi (b) ve (d) Fıkrası

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak ekte sunulan 22.03.2021 tarihli 62547503 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye Ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 17. Maddesi (b) ve (d) Fıkrası” konulu talebi

<

Genel
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine Geçici Madde Eklendi

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge'ye aşağıdaki Geçici 6’ncı madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiğ

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bak

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12)

Kamboçya Krallığı menşeli ve/veya çıkışlı 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13)

Tayland Krallığı menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dok

Genel
Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hk

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ö maddesi ile, "Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri"nin K

Genel
Alüminyum hurda beyanlarında sanayi sicil raporu ve kapasite raporunun eklenmesi ile teminat uygulaması hk.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, kırılmış, parçalanmış vb. şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, dolayısıyla eşyanın hurda

Genel
Terk Statülü Vergi Kimlik Numaraları

Vergi Kimlik /T.C. Kimlik Numaralarının terk ve res'en terk statülü olduğu tespit edilen gerçek kişi ve firmaların gümrük sistemlerinde işlem yapmasının engellenmesi şeklinde teknik düzenleme yapılmıştır.

Ancak; Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaraları terk ve res'en terk statülü olan firmal

Genel
İhracat Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı

İndirim ve mahsup işlemleri altında Madde-21 6. fıkrada aşağıdaki gibi değişiklik yapılmıştır.

Yeni Hali (6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya b

Genel
ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için çelik üreticileri Kaptan Demir Çelik, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. ve Çolakoğlu Metalürji A.Ş.’nin 1 Ocak 2018 ve 31 Ar

Genel
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gönderilen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerinin bekletildiğini bildiren ihracatçılarımızla ilgil

Genel
İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 22.03.2021 tarih, 2021/1245-BU sayı ve "İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti" konulu yazısı

İth

Genel
Bankalar Üzerinden Yatan Nakit Teminat Çözümlerinde Makbuz Asıllarının İstenmesi Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 22.03.2021 tarih, 2021/1247-BU sayı ve "Bankalar Üzerinden Yatan Nakit Teminat Çözümlerinde Makbuz Asıllarının İstenmesi" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap  20.01.2021 tarih, 2021/0365-BU sayı ile 22.03.2021 tarih, 2021/1246-BU sayılı “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı” konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Saymanlık İşlemlerinde Noter Tasdikli Vekalet İstenmesi Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Saymanlık İşlemlerinde Noter Tasdikli Vekalet İstenmesi” konulu yazısı.

Saymanlık İşlemlerinde Noter Tasdikli Vekalet İstenmesi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki f

Genel
Özet Beyan Risk Analizlerinin Kimler Tarafından Yapılacağı Hakkında

Derneğimizin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Özet Beyan Risk Analizlerinin Kimler Tarafından Yapılacağı” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi Hakkında

Derneğimizin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına, anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye - Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması Değişikliğinin Onaylanması hk Karar

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ile balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine

Genel
2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3689)

2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye ile Çin Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında” ibaresi “Borsa İstanbul Anonim Şirketinde” şeklinde, “işlenmemiş” ibaresi “standart işlenmemiş” şeklinde değ

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3687)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan 1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 gtip li Rep veya kolza tohumları,1207.60.00.00.00 gtip li aspir tohumları,1512.11, 1512.19 gtip li ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve 1514.11.90, 1514.19, 1514.91.90, 1514.99 gtip li rep, kol

Genel
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede 30. FASIL altında sınıflandırılan 3002.20 gümrük tarife pozisyonu altındaki İnsanlar için kullanılan aşılara ait GTİP ler değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685)

3345 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3002.20 tarife alt pozisyonu (İnsanlar için kullanılan aşılar) yeniden düzenlendi ve 6307.90.93.00.00 gtip madde ismi En 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu

Genel
Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu” konulu yazısı ile cevabi yazı

Ardiye Ücretlerinin

Genel
İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı" konulu yazısı

İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe Şahadetnam

Genel
Beyanname Arşiv Nüshalarının Teslimi Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap “Beyanname Arşiv Nüshalarının Teslimi” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Hat Kriterleri (kırmızı, sarı) Hakkında

İGMD'nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na muhatap "Hat kriterleri (kırmızı, sarı) ve hatta görevli memur isimlerinin beyanname tescilinden sonra işlem yapan yükümlülerce bilinmesi" konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

18/1/2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen, Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı zararlı kimyasalların ihracat ve ithalatına dair yönetmelik taslağı

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;

Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen 649/2012/EC sayılı “Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin Tüzük”ün uyumlulaştırılması çalışmaları kapsamında “Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve

Genel
Hollanda Üzerinden Geri Gelen Eşya

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Rotterdam Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen;

Genel
Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar ile ilgili Genelge

Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Suudi Arabistan’a İhracat hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 04.03.2021 tarihli gelen yazıda;

-2020 yılının ikinci yarısından itibaren basında yer almaya başlayan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Türk menşeli ürünlerin ithalatının durdurulmasına yönelik bir takım tarife dışı engellemelere başvurduğu bilgisini

Genel
Bazı tekstil konfeksiyon ve deri ürünlerinin denetimi için numune alma esasları hk.

- Ürün cinsi bazında yapılan başvurularda öncelikli olarak, ürün cinsi aynı olmak kaydıyla, başvuruda yer alan diğer ürün renklerinin tamamını veya çoğunu içeren herhangi bir model ürün varsa sadece o modelden numune alınması gerekmektedir. (Örneğin sarı kazak, mavi kazak, kırmızı kazak, siyah ka

Genel
Güneş Gözlükleri Testleri

İthalat aşamasında teste yönlendirildiği, bu testlerin TS EN ISO 12312-1 standardına göre icra edildiği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, TS EN ISO standardının 5.2 Geçirgenlik ve Filtre Kategorileri maddesine göre ilgili laboratuvarca teste konu güneş gözlüğünün filtre kategorisinin testler ile

Genel
Maske Hibe İhracat Oranlarındaki Değişiklik

3 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kişisel koruyucu donanım ürünleri Hibe İhracat oranlarında değişiklik yapılmıştır. Hibe ihracat oranlarındaki değişimi gösteren detaylı tablo ekte sunulmaktadır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yapışkanlı şeffaf bantların gümrük kontrolü altında işleme rejim iznin bölge müdürlüklerince değerlendirileceği hk.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda Genel Müdürlüğümüz görüşü alınmadan gümrük kontrolü altında işleme rejimi izinlerinin verilmemesi gerektiği belirtilmiş; ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda da 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin anılan rejime ilişkin hükümleri çerçevesinde izin taleplerini

Genel
İhtisas gümrüklerinde ticaret politikası önlemi ve tereddütlü durumlar hariç A.TR eşliğinde menşe istenilmemesi

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden alınan 13.01.2021 tarihli yazıda özetle; Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesine göre, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ticaret politikası önlemi uygulanmayan eşyalar için menşe şahadetnamesi aranmaması gerektiği halde kanıta ve delile dayanma

Genel
İmza ve Mühür Örnekleri-Bangladeş

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 25.02.2021 tarihli ve 32392699 sayılı yazıda, Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Notada, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında eşyanın tercihli menşe statüsünü gösteren Form-A belgelerini imzalama yetkisinin İhracatı Geliştirme Bürosu Chattogram

Genel
Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (Food Safety and Standards Authority of India) tarafından gerçekleştirilen 12 Ekim 2020 tarihli bir duyuruda Hindistan'a ithal edilecek muhtelif tarım ürünlerinde ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenecek "C

Genel
Antrepoda Kağıtsız Beyanname

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Antrepoda Kağıtsız Beyanname konulu ekli yazı yayımlanmıştır.

Yazı ekinde belirtilen Gümrük idarelerinden 71XX ve 72XX rejim Kodlu beyannameler için;
•    29.03.2021 -04.04.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağı

Genel
Biyosidal Firmalarının ve Biyosidal Ürün Analizi Yapan Laboratuvarlarının Dikkatine

Biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 28.01.2019 tarihli ve E.519 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’a” göre yaptırılmakta iken ilgili talimat yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest

Genel
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)

2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İstenmesi

İGMD'nin Ticaret Bakanlığı’na muhatap 08 Aralık 2020 tarih, 2020/4438-BU sayı ile 20.01.2021 tarih, 2021/0367-BU sayılı “EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İstenmesi” konulu yazıları ve cevabi yazı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in ekine ekte yer alan Ek-2 eklenmiş ve aynı Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A ve Ek-2B yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık Hakkında

TCDD Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü, Operasyon Müdürlüğü'nün “Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
2021/8 Sayılı Genelge - Kolay İhracat Noktaları

21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76 ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi

Genel
Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların

Genel
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Genel Koşullar" konulu cevap yazısı

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yazı eki Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2021 tarih ve 00062048081 sayılı yazılarında; “… Bölge Müdürlüğünüzden istenilen, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS-1/YYS-2 Statülerinin tanımlanması için sunulan SGK işçi sayısını gösteren belgeler incel

Genel
Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi Hakkında

İGMD'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi" konulu yazıları ile cevabi yazı

2020/2738-GT Sayılı Yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Mesai Saatleri Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Mesai Saatleri” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
TIR Karnesi Dağıtımı hk.

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (1975 TIR Sözleşmesi) gereğince 1966 tarih 6/6227 ve 1985 tarihli 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla TIR karnelerini vermek görev ve yetkisinin Birliğe verildiği, Birliğin bu görevi taşımacılık ve ticaretin yo

Genel
Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık HK.

Haydarpaşa Liman İşletmesi tarafından hazırlanan iş planı çerçevesinde halen Liman C kapısı bölgesinde, otopark olarak kullanılan bölgeyi de içine alacak şekilde 16.000 m2 açık liman sahasınin konteyner stok sahası olarak kullanılmak üzere gümrüksüz alan olarak ayrıldığı,       &nb

Genel
Muratbey Gümrük Müdürlüğünün Beyannamelerin Arşiv nüshalarının teslimine ilişkin müdürlük emri

Beyannamelerin arşiv nüshalarının teslimine ilişkin Muratbey Gümrük Müdürlüğünün müdürlük emri.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekme

Genel
2021/7 Sayılı Genelge - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

İthalata ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının

Genel
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
7005.21.80.00.00 Numaralı GTİP’unda Yer Alan Eşyaların İthalatında Uygulanan Vergi Oranları

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "7005.21.80.00.00 Numaralı GTİP’unda Yer Alan Eşyaların İthalatında Uygulanan Vergi Oranları" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
BİLGE Sistemince Bazı Eşyalarda Eksik Vergi Hesaplaması Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "BİLGE Sistemince Bazı Eşyalarda Eksik Vergi Hesaplaması" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
ABD Sübvansiyon Soruşturması Hk

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından (DoC) tarafından ülkemiz menşeli “Alüminyum Folyo” (certain aluminum foil) (ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000.gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 2

Genel
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı- Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesi Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federal Gümrük Servisi'nden alınan yazıya atfen, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol" ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen Basitleştirilmiş

Genel
Bitki Sağlık Sertifikası

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu ve uygulama birlikteliği olmadığı hususuna yer verilerek uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunulmakta ve konuya i

Genel
IRAK "soğan” ithalatının 23/02/2021 tarihi itibarıyla yasaklandı

Irak Tarım Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruya atıfla, "karpuz” ve "kavun” ithalatında uygulanan ithalat yasağının kaldırıldığı, buna karşılık yerel üretimin yeterli seviyede olması nedeniyle "soğan” ithalatının 23/02/2021 tarihi itibarıyla yasaklandığı, daha önce "soğan” ürünü için it

Genel
Pakistan'a İhracatta Karşılaşılan Tarife Dışı Engeller

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Stratejik ve Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ve Eylem Planının devlet başkanları tarafından imzalandığı ve toplam 71 maddeden oluşan eylem planı kapsamında yer alan Ticaret ve Yatırımlara ilişkin eylemlerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda taki

Genel
Brexit- Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Ticaret Bakanlığı'na atfen alınan 24.02.2021 tarihli yazıda;

Ekte sunulan Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit güm

Genel
Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Teslim Şekilleri Hakkında

Bilindi üzere, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda açıklamalara yer verilmiştir.

Ancak, konu ile ilgili olarak yapılacak işlem hususunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmakta ol

Genel
Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Teslim Şekilleri Konulu Yazı

İlgili yazıda;

INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmadığı,

Tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabilec

Genel
Gümrük Yönetmeliği 205/4 değişikliği kapsamında menşe belgesi hk.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 02.03.2021 tarihli 6190695 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü:'ne "Gümrük Yönetmeliği 205/4 değişikliği kapsamında menşe belgesi hk." konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük İdarelerinde Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne muhatap 26.02.2021 tarih, 2021/0897-BU sayılı ve "Gümrük İdarelerinde Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimiz 31.12.2020 tarihine kadar Gümrük Birliği çerçevesinde devam etmiştir. Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İhracat Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 tarih ve 51410 sayılı yazısı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.02.2021 tarih ve 114265 sayılı yazısı ile yapılan değişiklikler;

Genel
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
E-Fatura ile gerçekleştirilen ihracat işlemleri hk.

Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "E-Fatura İle Gerçekleştirilen İhracat İşlemleri" konulu yazısı;

E-Fatura sisteminde sıklıkla arıza oluşmasından dolayı çok fazla sayıda beyannamede redrese yolu ile düzeltme işlemi meydana g

Genel
Türkiye-Azerbaycan TTA

Ülkemiz ile Azerbaycan arasında bir tercihli ticaret alanı tesis edilmesini amaçlayan ve 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ”nın (TTA) onaylanması hakkında Karar 19 Ocak 2021 tarihli ve 31369 sayı

Genel
6506.10.10.90.00 Gtip li Koruyucu Başlıklar

6506.10.10.90.00 [Koruyucu Başlıklar-Plastikten-Diğerleri] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünler hem 2021/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, hem de 2021/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetim

Genel
Düşümlü Form A Menşe Belgesi

Meri mevzuatta genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanılması için Form A belgesinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile söz konusu belgenin ekinde ibraz edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının aynı olmasının gerektiğine dair bir

Genel
Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

3583 sayılı Karar kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)

3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
4051 ve 4053 Rejimlerinde Peşin Ödemede Banka Transferi Beyan Sorunu Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "4051 ve 4053 Rejimlerinde Peşin Ödemede Banka Transferi Beyan Sorunu" konulu yazıları ile cevabi yazı 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
AB çelik ithalatına uygulanan koruma önleminin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme başlattı

Avrupa Komisyonu, bazı çelik ürünlerin ithalatına uygulanan mevcut koruma önleminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek için bir inceleme başlattığını açıkladı. Koruma önlemi, başlangıçta 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak üç yıllık bir ​​dönem için uygulamaya girmişti.

İn

Genel
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)

31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

Tebliğin amacı, 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 1/2/2021 tarihli ve 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korun

Genel
Güncellenen PR10/KYB Numune Kabul Kriterleri Prosedürü

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na gönderilen numunelerin kabulü, PR10/KYB Numune Kabul Kriterleri Prosedürü’ne göre yapılmaktadır. Güncellenen PR10/KYB Numune Kabul Kriterleri Prosedürü ektedir. 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Antrepolarda IMO Kurallarına Uygun Yakıt Hazırlanması (Blending) Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin son yazısında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetlere ilişkin 31/b maddesinde yapılan düzenleme ile antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye k

Genel
Refakat Memuru Nezaretinde Eşya Sevki Hk.

Mersin Gümrük Müdürlüğü / Refakat Memuru Nezaretinde Eşya Sevki Hk.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: MERGUMDER

Genel
Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşler Hakkında

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün "Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşler" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
E-işlemler Portalında Yaşanan Sorunlar Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na muhatap "E-işlemler" konulu yazısı 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İngiltere'den Gelen Eşyalarda Götürü Teminat Kullanımı Hakkında

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap "İngiltere'den Gelen Eşyalarda Götürü Teminat Kullanımı" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
AB Türkiye’den ithal sıcak saca geçici telafi edici vergi uygulamayacak

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca geçici telafi edici vergi uygulamamaya karar verdi.

Komisyon 12 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması b

Genel
İGMD - Gümrük Sahasında Yetkisiz (Taşeron) Kişilerin İş Takibi Hakkında

İGMD'nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 24.02.2021 tarih, 2021/0668-BU sayı ve “Gümrük Sahasında Yetkisiz (Taşeron) Kişilerin İş Takibi” konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

“Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile Ticarete

Genel
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin eki EK-X’un Bölüm II’sinin “Uygunluk Değerlendirmesi” başlıklı kısmında yer alan “A1” ibaresi “A2” olarak değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) EK-I’de yer alan tabloda belirtilen 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf tutulan miktar 5 adetle sınırlandırılmıştır.

Eski hali;

(2) Bir gümrük beyann

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf tutulan miktar 5 adetle sınırlandırılmıştır.

Eski hali;

(2) Bir gümrük beyannamesi

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tır İşlemleri hk

12.02.2021 tarihi itibariyle Almanya'nın; Koronavirüs varyantının görülmesi nedeniyle Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'nın Tirol Eyaleti'nden gelen sürücüler için 48 saat öncesinden negatif Covid testi sunma zorunluluğunu uygulamaya başladığından bahsedildiği, ayrıca Tirol Eyaleti'nde Covid testi yap

Genel
Kağıtsız İhracat Uygulaması - Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat krit

Genel
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihra

Genel
Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat Denetim Rehberi

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) İthalat Denetim Rehberi" Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

·    &nbs

Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 7 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasında yer

Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen” ibaresi “gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen” şeklinde değ

Genel
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi" konulu yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin ve

Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edilmiştir.

Tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tev

Genel
İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiş olup bu çerçevede, anılan Genelge'ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

Genel
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / İthlat Uygulamaları Hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine İthlat Uygulamaları Hk. konulu yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde:

Genel
İngiltere 11 Asya/Pasifik ülkesinin bulunduğu serbest ticaret bölgesine katılmak için başvurdu

İngiltere, resmi olarak AB’den ayrıldıktan bir yıl sonra 11 Asya/Pasifik ülkesinin bulunduğu serbest ticaret bölgesine katılmak için başvuruda bulundu.Böylelikle Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) olarak bilinen ve yaklaşık 500 milyon kişilik bir pazar olduğu belirtilen ticaret bölgesine ka

Genel
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-posta’da; anılan soruşturma kapsamında KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından nihai bulgu raporunun g

Genel
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

 Bu çerçeve

Genel
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye gir

Genel
Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesi kapsamında antrepoya eşya getiren araçlara covid-19 için verilen ek süre uygulamasının sonlandırılması ile ek süre talebinin ilgili gümrük müdürlüğünce değerlendirilmesi hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Denetimi

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin aşağıda sunulan 21.01.2021 tarihli 60830851 sayı ile kayıtlı yazılarıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne “2021-9 Sayılı CE Tebliği 110 ve 111. Sırada ki Eşyalar Hakkında” konulu talepleri iletilmiştir.

Konuya ilişkin

Genel
Kullanılmış Eşya İthalatı Hakkında

İGMD'nin T.C. Ticaret Bakanlığı'na muhatap 02.02.2021 tarihli, 2021/0513-BU sayı ve "Kullanılmış Eşya İthalatı" konulu yazısı ile cevabi yazı.

Kullanılmış

Genel
İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik

İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiş olup bu çerçevede, anılan Genelge'ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (25/01/2021) İşbu m

Genel
Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

Birleşik Krallığın 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir Akit Taraf olacağı için söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceğinden, 01.01.2021 tarihi itibarıyla ülkemizden başlay

Genel
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

•    Gümrük Yönetmeliği’nin ‘’Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya’’ bölüm başlığında 437. Maddesinde yer alan  ‘’Çıkış Bildirimi’’ konu başlığı altına aşağıda yer alan yeni fıkra eklen

Genel
Zirai Karantina Müdürlüğü Taşındı

Halkalı Merkez Mah. Halkalı İstasyon Caddesinde bulunan hizmet binamızdan Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:5/1 AHL Kargo Terminali adresine taşınmış bulunmaktayız.

Müdürlüğümüzce geçici bir süreyle İthalat, İhracat, Re-Export işlemlerinin ürün muayene ve kontrol hizmetleri Yeşilköy Mah.

Genel
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
2021/9 CE Tebliği - 8414.59 fanlar ve 8547.20 Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçalarında kapsam dışı beyan hk

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne muhatap İthalat Denetimi konulu yazısı ile CEVABİ YAZI. (2021/9 CE Tebliği kapsamında 8547.20.00.00.00 G.T.İ.P numaralı eşyalardan sadece PVC Kuru Yer Buvatları tanımlı

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

Yerli üretici Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe yönelik yürürlükte bu

Genel
Birleşik Krallık STA Menşe Protokolü Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Birleşik Krallık (BK) arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Menşe Protokolünün, AB-BK Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın menşe h

Genel
16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri

Bilindiği üzere, 03.01.2019 tarihli, 30644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 82 no.lu ekine eklenen 54 numaralı satır ile ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gü

Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021/5 Sayılı Genelge - Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Dahilde İşleme Kapsamında Ayçiçek Yağı İhracatı

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne  25.01.2021 tarihinde ‘ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı’ ithalatı öngörülen DİİB’ler ile ilgili olarak Geçici 4 üncü mad

Genel
Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığ’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden gelen bir e-posta mesajına atıfla, Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın 21 Nisan 2019 tarihli ve 26 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Kararı ile toplam 992 alt tarife pozisy

Genel
Filipinlere Kanatlı Eti İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.02.2021 tarih ve E-63534806-452.01-00061201028 sayılı yazılarında; Filipinler'e gerçekleştirilecek kanatlı eti ihracatına ilişkin Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıları iletilmiştir. Ticaret Müşavirliğimizin yazısı EK-1' de, 23 ve

Genel
Kanada Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Tayvan, Almanya ve Türkiye’den ithal kalın levha ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı kalın levhaya yönelik zarar soruşturmasının ön kararını açıkladı.

Mahkeme, Türkiye’den ithal edilen ürünlerde göz ardı edilebilir miktarda damping olduğunu tespit

Genel
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar, IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.10.1. Genel Olarak, V.9. M

Genel
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Elektronik Menşe Şahadetnamesi Hakkında

Menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Slovenya Gümrük İdaresinden alınan bilgiye göre, ABD'nin Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından menşe şahadetnameleri kağıt ortamında veya elektronik şekilde, Sl

Genel
Tek Kullanımlık Plastik Ürünler ile Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Yasaklanması Hk.

Avrupa Birliği’nin bahse konu düzenlemesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanan “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik (EWKVerbotsV)”

Genel
ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi Soruşturması

ABD tarafından “çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden beri bir korunma önlemi uygulanmakta olup; ülkemiz, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılması ile 17 Mayıs 20

Genel
Kanada'ya YMS İhracatı

Kanada'nın en önemli yaş meyve ve sebze (YMS) sektör kuruluşunu oluşturan CPMA-Canadian Produce Marketing Association (Kanada Ürünü Pazarlama Birliği) tarafından 20 Ocak 2021 günü gerçekleştirilen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına ilişkin olarak Ottawa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazı

Genel
Avustralya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığımıza intikal eden ekli yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın 5 Ocak 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/512 simgeli ekli Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı bildirimine a

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3517)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Serbest Bölgeler Kanununda FOB Bedelinde Değişiklik

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra

Genel
Filipinler'e Kanatlı Eti İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Filipinler’e gerçekleştirilecek kanatlı eti ihracatına ilişkin Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazı ve ekleri ilişikte gönderilmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Birliğinin Güncellenmesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında 1/95 sayılı OKK uyarınca tesis edilmiş olan Gümrük Birliği’nin güncelleme sürecine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında; söz konusu sürecin önemli bir parçasını oluşturabilecek tarım sektöründe, ülkemiz ihracatçı

Genel
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan yetkili muayene servisi belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çal

Genel
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

05 Şubat 2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yurt Dışı GMP Denetimleri ve Sertifikasyon Süreçleri Hakkında Pandemi Sürecinde Uygulanacak Ek Tedbirler

Yurt dışında üretilip, ülkemize ithal edilecek ürünler için GMP denetim başvuruları ile ilgili hususlar 02.07.2018 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Dünya genelin

Genel
TRT Bandrol Teslimat Günleri Hakkında

İGMD'nin TRT Genel Müdürlüğü’ne muhatap 02.02.2021 tarih, 2021/0515-BU sayı ve "TRT Bandrol Teslimat Günleri" konulu yazısı

TRT Bandrol Teslimat Günleri

Kaynak: İG

Genel
Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde ithalat b

Genel
A.TR Dolaşım Belgesi - İtalya

Gümrük müşavirliği şirketlerinden alınan dilekçelerde, İtalya'dan gerçekleştirilen ithalatta ihracatçı firma tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin 13 nolu kutusunda gerçek ihracatçı yerine, basitleştirilmiş usulde düzenleme yetkisi alan firmanın adı yer alacak şekilde düzenlendiğinden bahisle, bu şe

Genel
ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) 27.01.2021 tarihli yazıda, ATA karnesi başvurularının elektronik ortama aktarılmasını teminen ATAK programının oluşturulduğu, programda test aşamasının sonuna gelindiği, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle ATA karnesi başvurularının Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Arjantin / Asansör Motorları Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen 28.01.2021 tarihli ve 00061026516 sayılı yazıda; Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “asansör motorları” (Arjantin tarife cetveline göre 8425.31.10 GTİP’li) ithalatına karşı 29 Temmuz 2019 tarihinden beri bir anti-damping soruşturması yürü

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici STA

7264 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Ait Tablo I’in Tadili Hakkında

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında STA

7267 Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında STA

7266 Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete

Genel
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında STA

7265 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değ

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

ÇHÇ, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam menşeli 5402.33 GTİP'te yer alan poliesterlerden tekstüre iplikler için nihai gözden geçirmesi soruşturması sonuçlandı. 
Söz konusu önlemler aynı oranları ile uygulanacak.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Covid-19 Tedbirleri Hakkında

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Covid-19 Tedbirleri” konulu yazısı

Covid-19 Tedbirleri

Kaynak: İGMD

Genel
İGMD'nin Sağlık Sertifikasına İlişkin Görüşü Hakkında

İGMD'nin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne muhatap 18.01.2021 tarih, 2021/0334-BU sayı ve “Sağlık Sertifikasına İlişkin Görüşümüz” konulu yazısı ile cevabi yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yüksek Riskli Bitkilerin AB'ne İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen ülkemizden Avrupa Birliği’ne yüksek riskli bitkilerin ihracatına müteallik olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğ

Genel
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde diş fırçası ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda

Genel
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hk.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Genel
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizm

Genel
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” y

Genel
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya il

Genel
Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler” konulu yazısı

Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tesc

Genel
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü'nün taşınma süreci

Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 01 Şubat 2021 tarihi itibariyle taşınma dolayısıyla en az 1 ay süreyle faaliyetlerini durduracağından, bu süre zarfında bağlantımız Gümrük idarelerinden gönderilecek numunelerin, aşağıda belirtilen fasıllar bazında İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü ile Kocaeli Laboratu

Genel
Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında

Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı  “sentetik filamen

Genel
Meksika Gdolu Mısır İthalatı Ve Glifosat

Meksika Federal Resmi Gazetesi’nde 31.12.2020 tarihinde yayınlanan ve https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020 internet adresi üzerinden ulaşılabilen Kararname ile gıda güvenliği ve egemenliğine katkıda bulunmak ve yerli mısır, mısır tarlaları, biyo-kültürel zen

Genel
Mısır Antidamping

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından “Kaynak Elektrotu” (8311.10 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 5 Ekim 2016 tarihinden bu yana ülkemiz ihracatçıları için %23 ila %58 oranları arasında değişen nihai anti-damping vergisi tatbik edilmektedir.

Genel
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge'ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge'ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 4- (25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu v

Genel
Geçici İhracatın Dönüşü ve Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu Hk

Hâlihazırda yürütülen uygulama hakkında bilgi almak ve gümrük mevzuatının uzmanlık gerektiren özgünlüğü ile hacmi değerlendirilerek, başvuruya konu gümrük vergisinden muaf eşyaların kültür fonu kesintisine tabiiyeti konusundaki görüşlerinin alınmasını teminen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müd

Genel
Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin, Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller, Servisin sorumlulukları başlıklı maddeleri ve Ek-9 unda değişiklik yapılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.70.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart diz

Genel
Küşat İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere; Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nde küşat dilekçesine yolluk ücreti talep edilmekte idi.

Yönetim Kurulumuzun, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde AHL ve İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde Küş

Genel
Hindistan Elektronik Menşe Şahadetnamesi

Hindistan'ın tercihli bir düzenlemeye sahip olmadığı ülkelere yönelik menşe şehadetnamelerinin ilgili kuruluşlar tarafından manuel olarak düzenlendiği belirtilmiştir.

Elektronik Menşe Şahadetnamesi –

Genel
Venezuela/Gümrük Vergisi Ve Kdv İstisnası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Venezuela’da, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi yayımlanan 4412 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında 4611 adet ürünün ithalatında 30 Nisan 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ve katma değer ver

Genel
Çin'in Bazı Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde İthalat Vergilerini Düşürmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, aralarında bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin de bulunduğu toplam 883 tarife satırında yer alan belirli ithal mal ve malzemelere yönelik tari

Genel
Maske üretim makinesinin 84.49 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği hk.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle;  Bölge Müdürlüğünüze bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 20343100IM188…./12.10.2020 sayı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı "maske makinesi" ticari tanımlı eşyanın 8479.89.97.90.19 GTİP'inde beyan edildiği, yapılan fiziki muayene so

Genel
Sınır Ticareti- 2021 Yılı İthalat Değer Limitleri

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 2021 yılı sınır ticareti ithalat değer limitlerine ilişkin 06.01.2021 tarihli ve 60396518 sayılı yazı ile ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
Ayniyat Tespiti Hakkında

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin İhracat Genel Müdürlüğü’ne muhatap “Ayniyat Tespit İşlemleri” konulu yazısı ile cevabi yazısı

Ayniyat Tespit İşlemleri

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Kullanılmış Eşya İthalatı

Kullanılmış eşya ithalatı 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden gelen 12.01.2021 tarihli E-64822600-599-2227212 sayılı “Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler” konulu yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının

Genel
Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthali hk.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/9)'in 12 inci maddesine istinaden eşyanın ithaliyle ilgili TAREKS üzerinden yapılan işlemlerin 01 Ocak 2021 yılı itibarıyla kaldırıldığından bahisle bu tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düze

Genel
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)

19 Ocak 2021 Tarihli ve 31369 Sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429) yayımlanmıştır.

Anlaşmanın amaçları arasında,

Ek-I-A ve I-B ‘sinde yer al

Genel
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9971, 9974, 9978, 9979 ve 9980 Sayılı Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve9974 KARARI ile Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelerin ithalatını düzenleyen 9822 sayılı Kararda değişiklik yapılarak 3403.91.00.00.00 GTİPli "Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, p

Genel
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Tebliğin amacı, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 9/8/2018 tarihli ve 2018/18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İt

Genel
Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan’da kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi’nin; üreticileri, ithalatçıları, Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğ

Genel
87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın hizmet bedeli

2021 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 29.12.2020 tarihli, 31349 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.

mezkûr Tebliğin EK-1 İthalat İşlemleri Bölümünde yer alan hizmetler kapsamında, kıymet sınırlaması olmaksızın 87.08 tarife pozi

Genel
Beyannamenin 24 Nolu Alanı (İşlemin Niteliği) Hk.

5300, 3153, 6123 ve 6323 rejim kodlarında gümrük beyannamesinin 24 nolu alanına yalnızca ana ekrandan kayıt yapılabilmesi, kalem bazında kayıt yapılamaması nedeniyle yaşanan sorun ile ilgili olarak gerekli teknik düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan teknik düzenleme netic

Genel
İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe Şahadetnamesinin Aranılmaması Hk.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Yazısı

Bilindiği üzere, bazı eşyaların ihtisas gümrüğüne tabi tutulmasına ilişkin çeşitli tarihlerde yayımlanan tebliğlere göre, Avrupa Birliği menşeli olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği gümrük müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
2021/9 Sayılı ÜGD Tebliği Hakkında

Gümrük Müşavir Dernekleri Ortak Yazısı

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer de 3345 sayılı karar ile yayımlanan İstatistik pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde meydana gelen korelasyona bağlı olarak belirli G.T.İ.P’ ler kaldırılmış, bunun etki

Genel
Fas'ın ülkemizden hazırgiyim ve tekstil ithalatında vergi oranları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak; ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) “Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak, Fas tarafından 9 Ocak 2018

Genel
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.

8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın

Genel
Kullanılmış Eşya İthalatı Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin İthalat Genel Müdürlüğü’ne muhatap 12.01.2021 tarih, 2021/0230-BU sayı ve “Kullanılmış Eşya İthalatı” konulu yazısı.

Kullanılmış Eşya İtha

Genel
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esasları hk.

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği" nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici

Genel
CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esasları hk.

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği`nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere

Genel
DİR- Ek Süre

Bilindiği üzere, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat: 2020/18 sayılı Tebliğ” 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile, İhracat:2006/12 sayılı

Genel
Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hk

09.01.2021 tarih ve 31359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ:2021/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yöneli

Genel
Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti Özbekistan

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Taşkent Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 2020 yılı sonuna kadar Özbekistan'a ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak belirlenen

Genel
Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hk.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, i

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.,Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve

Genel
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden

Genel
Menşe ve Dolaşım Belgelerinin sonradan ibrazı

İhracat yapılırken düzenlenemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan süre ilave altı ay daha (30 Haziran 2021 tarihine kadar) uzatılmıştır

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
AB Türkiye’den ithal sıcak saca geçici antidamping vergisi getirdi

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergisi %4,8-7,6 oranlarında yer alıyor.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 14 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmı

Genel
TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) uyarınca Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ithal şehadetnameleri ve nihai kullanım sertifikalarının Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmı

Genel
Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi

Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; söz konusu Yönetmelik hükümlerinin, 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayı

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Brexit Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileri

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimiz 31.12.2020 tarihine kadar Gümrük Birliği çerçevesinde devam etmiştir. Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Derince Gümrüğü Teminat Uygulama Yazısı

Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında 0842 kodlu Menşe Beyanının ibrazı ve teminat alınarak işlem yapılması hk.

İngiltere STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir "Menşe Beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak Diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi o

Genel
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)

Aşağıda GTİP ve tanımları yer alan ürünler Tebliğ kapsamına eklenmiştir.

İlgili ürünlerin ithalatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrol

Genel
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/12)

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/12) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda GTİP ve tanımları verilen ürünler Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denet

Genel
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2021 yılı için uygulanacak olan Tebliğin  eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda tanımları verilen ürünler ,Veterine

Genel
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)

Aşağıda GTİP ve tanımları verilen ürünler Tebliğ kapsamına alınmıştır.

Tanımlı ürünlerin ithalat işlemleri  Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021/11 sayılı Tebliğ gereğince Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni ile yapılabilecektir. Başvurular TAREKS üzerinden yapılacaktır. Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16)

Aşağıda GTİP ve tanımları verilen ürünler Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16) kapsamına alınmıştır.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen bu ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönet

Genel
Atık İthalatı Genelgesi 2020/29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 2020/29 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrerde yayımlanan tebliğler

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İngiltere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan yeni İthalat Rejimi Kararı ve ekli

Genel
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan tablonun AB040 kod numaralı tarife kontenjanına yapılan değişiklikle (1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu ve 12.09 (1209.10.00.00.00 hariç) Ekim amacıyla kullanılan tohum,

Genel
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrerde 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yayımlanmıştır.

Ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren ek

Genel
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili 2020/25 sayılı Genelgede yapılan değişiklik

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili 2020/25 sayılı Genelgede yapılan değişiklik yapıldı.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili 2020/25 sayılı Genelgede yapılan değişiklikle;

·         Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eş

Genel
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri 2019/47 sayılı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız
Genel
İngiltere STA geçiş sürecinde menşe beyanı ile teminat uygulaması hk.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve 60221855 sayılı yazısı (İngiltere STA)

Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret anlaşması 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış olup, herhangi bir gecikme olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya konul

Genel
2021 Yılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2020 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar...)

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması

8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamel

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve

Genel
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat çözeltisi, poli(vinil alkol), nikel-metal hidrit akümülatörler, lityum-iyon akü

Genel
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Bu gün ki Resmi gazetede yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:?2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) (30.12.2020 t. 31350 s. R.G.) ile Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünler

Genel
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibare

Genel
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gös

Genel
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adımı attıklarını bildirdi.

STA tüm sanayi ve tar

Genel
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) yayımlanmıştır.
01.01.2021 Tarihi ile yürürlüğe girecektir.

İlgili karar ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) nispetinde 2021 yılın

Genel
Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 06.08.2020 tarih, 2020/2738-GT sayı ile 28.12.2020 tarih, 2020/4708-BU sayı ve "Küşat Hakkının Kullanımı ve 241. Ceza İşlemi" konulu yazıları

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Cezayir’e Yapılan İhracatta Ödeme Şekli

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Cezayir’e yapılan ihracatta, teslim şekillerine ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle FOB yönteminin tüm ihracatta zorunlu hale geleceğine ilişkin keyfiyet daha önce bildirilmişti.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat çözeltisi, reçine asitleri, poli(vinil alkol), nikel-metal hidrit akümülatörler, lityum-iyon akümülatör

Genel
Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları” konulu yazısı

Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)

18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

<

Genel
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları

Tütün mamullerine uygulanacak olan ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesi hk.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Bu gün ki Resmi Gazetede  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile birlikte;

•    EK 1’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.

Genel
Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı

Reuters duyurdu! Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Brexit konusunda anlaşma sağladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, Brexit anlaşması üzerinde mutlu sona en nihayetinde ulaştı. Yetkililerden yapılan son dakika açıklamaya göre AB ile Birleşik Krallık arasında ticaret anlaşması

Genel
TPS Kayıt Belgesi Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “TPS Kayıt Belgesi” konulu yazısı

TPS Kayıt Belgesi

Genel
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

Bu Gün Ki Resmi Gazetede 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1 ) yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ ile ;


•    2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para ce

Genel
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugün ki Resmi Gazetede Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelik ile;

•    ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak

Genel
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3324)

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2021 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilme

Genel
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3322)

İthalat Rejimi Kararma ekli (I) sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (2), (3) ve (4) n

Genel
Avrupa Birliği'nin 2021 yılı gümrük tarifesi

Avrupa Birliği nin 2021 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01.Ocak.2020 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1577) 30.10.2020 tarihli L 361 sa

Genel
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/3) eki listede kayıtlı eşyalar hk.

Eşya ithaline ilişkin iş ve işlemler hakkında riayet edilmesi gereken hususlara değinilmiş;

-Kayda alma uygulaması kapsamında gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, kayıt belgesinde yer alan bilgilerle aynı olması hususunda azami titizlik gösterilmesi,
-Kayıt belgesi kapsamın

Genel
Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 17.12.2020 tarihli, Ekte sunulan yazıda; 01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet dışı konumunda olacağı ve gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Kr

Genel
7256 Sayılı Yasanın Uygulaması Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap "7256 Sayılı Yasanın Uygulaması" ile "7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulama Sorunları” konulu yazıları ile cevabi yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Gümrük Yönetmeliği Geçici Madde 16/3 Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 10.12.2020 tarih, 2020/4479-BU sayı ve "Gümrük Yönetmeliği Geçici Madde 16/3" konulu yazısı ile cevabi yazısı.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yaş Meyve Sebze Kontrolleri hk.

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü yazısı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Yabancı Menşeli Ürünlerin A.TR Onayında Yaşanan Sorunlar (MEDOS) Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na muhatap 11 Kasım 2020 tarih 2020/4041-BU sayı ve “Yabancı Menşeli Ürünlerin A.TR Onayında Yaşanan Sorunlar (MEDOS)” konulu yazısı ile cevabi yazı

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Genel
Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)

2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek

Genel