2021/7 sayılı Tarife Kontenjanın da yer alan eşyaların tarife kontenjanından faydalanabilmeleri için kullanılması gereken muafiyet kodları hk.
Kategori: Genel

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)" uyarınca ekli listede yer alan GTİP'ler kapsamı eşyaya ilişkin tarife kontenjanı dağıtımı "Beyanname Sırasına Göre Dağıtım Yöntemi" (BSGTY) kullanılarak yapılacaktır.

Bu kapsamda Tebliğ ile ilgili gerekli teknik düzenlemeler 27.08.2021 tarihinde devreye alınmış olup söz konusu kontenjandan faydalanabilmek için ilgili muafiyet kodu olarak "TFKTJ" ve "BSGTY" kodlarının birlikte kullanılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak 2021/7 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde yukarıda bahse konu hususlara riayet edilerek işlem tesisi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: İGMD