2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli hk
Kategori: Genel

TOBB’dan alınan 17.08.2021 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 10.08.2021 tarihli yazısına atıfta bulunularak;

“Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlandığı ve söz konusu cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği belirtilerek; 2022 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların; gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesinin talep edildiği” bildirilmektedir.

Bu itibarla; bahse konu TGTC’ye ilişkin varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 08.10.2021 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunda bilgileriniz saygıyla rica olunur. 

İlgili Kişi:

Emine Erdem

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Tel: 0 212 455 65 81

e-mail: emine.erdem@ito.org.tr 

Kaynak: İTO