7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri
Kategori: Genel

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Kanunun bazı uygulama yönetmeliklerini içeren kitapçık yayımlandı.

Kitapçık metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü