7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında
Kategori: Genel

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.06.2021 tarih, 2021/2187-BU sayı ve "7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezaların YYS, OKS Güvenirlilik Koşullarında Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle İlgili Bilgi Talebi" konulu yazısı ile cevabi yazı.

7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

Cevabi Yazı

Kaynak: İGMD