Cezayir’de İthal Ürünlerin Mevcut Olup Olmadığı İthalatçı Tarafından Tespit Edilecek
Kategori: Genel

Cezayir’e ithal edilen ürünlerin ülkede mevcut olup olmadığı ithalatçı tarafından tespit edilecek.

Cezayir Bankalar Birliği (ABEF)’nden yapılan açıklamada; “sektörler ve ekonomik operatörler tarafından erişilebilir, ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındığı” ifade edildi.

Ekonomik operatörler, olduğu gibi satışa sunulmak üzere ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat işlemi öncesinde ithalatçı tarafından bankasında açtırılması gerekli olan dosya) işlemini yapmadan önce, ithal edilecek söz konusu ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.

Söz konusu durum, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı’nın https://www.commerce.gov.dz/cartographie web sayfası aracılığıyla doğrulanmasının gerekiyor.

Ayrıca, bahse konu ürünlere yönelik olarak bankada yapılacak domisilasyon işlemi öncesinde, mezkur Bakanlığın https://www.commerce.gov.dz/import web adresinin yönlendirdiği “https://www.algex.dz/import2022/index.php” internet adresinde yer alan platforma, ithalatçı tarafından başvurularak Dış Ticaret Teşvik Ulusal Ajansı (Algex) tarafından düzenlenen bir belgenin alınması ve mezkur dosyaya anılan belgenin eklenmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.