Gümrük Beyanname Kaydında GTİP’in Kapsadığı Birlik Referans Birlik Olarak Seçilecek
Kategori: Genel

Ege İhracatçı Birlikleri, “Gümrük Beyannamesi Kaydı-Referans Birlik” konulu bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 Sayılı Kanunun 5. Maddesi çerçevesinde Birliklerin Olağan Genel Kurul Toplantılarının her yılın Nisan ayı içerisinde yapıldığı anımsatıldı.

Genel kurul toplantılarına, son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5 bin ABD dolarının (5 bin ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerin iştirak edebildiği belirtildi.

E-Birlik Sisteminde yapılan incelemeden, ihracatçı firmaların ilgili Birliklerin iştigal sahasında yer alan maddelerin ihracatını yaptığı halde gümrük beyannamesi kaydı esnasında, referans birlik olarak iştigal sahası olan Birlik yerine diğer üye birliklerin, özellikle de sistemde ilk sırada yer alan birliğin seçildiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Gelecek yıllarda yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılım konusunda sorun yaşanmamasını teminen, beyanname kaydında ihraç ürününe ait gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) kapsadığı Birliğin referans Birlik olarak seçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede konuyla ilgili personelin ve/veya gümrük müşavirlerinin bilgilendirilerek ihraç ürününe ait GTİP’nin kapsadığı Birliğin referans Birlik seçilerek beyanname kaydını yapmalarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Üyelik bulunan Birlik bilgisine https://uye.eib.org.tr/Hangi_Birlige_Uyeyim01.Asp linkinden erişilebilir.