Gürcistan Gümrüklerinde Rusya’ya Yaptırımlar Kapsamında Sıkı Kontroller Uygulanıyor
Kategori: Genel

Tiflis Ticaret Müşavirliği, Gürcistan gümrük idaresinin, Rusya çıkışlı veya varışlı taşımalarda ilave bilgi ve belge talep ettiğini açıkladı.

Gürcistan Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uyguluyor.

Gürcü Resmi Makamlarınca, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğu duyuruldu.

Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edilerek, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler (alıcı ve satıcı arasındaki güncel sözleşme vb. taşınan eşyaya ilişkin ihracatçı ve İthalatçı arasındaki tüm belgeleri) talep edilebildiği belirtildi.

Bu çerçevede, UND tarafından, taşımacıların bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olması ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.