Güvenlik Amacıyla Gaz Akışını Kesen Valfin Tarife Sınıflandırması
Kategori: Genel

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Manyetik Valf” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısına atıfla, "Parts for Gas Valve (magnet unit)" ticari tanımlı eşyanın muhtelif tarife pozisyonlarından ithalatının yapıldığı, eşyanın GTİP'i noktasında tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konunun Gümrükler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesinin istenildiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu eşyanın gazlı ocak vb. sistemlerde güvenlik amacıyla belirli durumlarda gaz akışını kesmeye yarayan manyetik bir valf düzeneği olduğunun anlaşıldığı iletildi.

Konuyla ilgili düzenlenen Üniversite Raporunda da eşyanın sinyal algılama bağlantıları, manyetizma üretme birimi, yay-pim ve hareketli aksamları içeren bir ürün olduğu, verilen elektrik akımı ile oluşan manyetik alan sayesinde yay düzeneğinin harekete geçmesiyle ileri-geri hareket sağlayarak emniyet amacıyla bir akışkanın akışının durdurulmasını sağlayan bir düzenek olduğu belirtildi. Internet üzerinden yapılan araştırmada da eşyanın bir valf gövdesine takılarak, gazın geçişini açıp kapama yaparak düzenlediği bilgilerine ulaşıldığı ifade edildi.

Dolayısıyla eşyanın her ne kadar ocak sistemlerinde bir gaz vanasına takılarak kullanılacak olsa da kendisi de bir valf işlevi gördüğü belirtildi. Bu itibarla eşyanın 84.81 pozisyonunda valfin türüne uygun alt açılımda sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Söz konusu eşyaya benzer nitelikteki ürünlerin 84.81 pozisyonunda sınıflandırıldığı örneklere de rastlandığı aktarıldı. (DEM/2574/08-1, ITIT-2008-0161M-138100, PLPL-WIT-2010-00108, NY L82203, NY R03174).İlgili yazı için tıklayınız.