Sınır Kapılarında Bekleyen Araçlara Yönelik Transit Süre Aşım Cezaları
Kategori: Genel

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Sınır Kapılarında Bekleyen Araçlara Yönelik Transit Süre Aşım Cezaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği'nin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; "(4) Sınır kapılarında yaşanan kuyruklar nedeniyle transit eşyası taşıyan araçların süresi içerisinde gümrük sahasına giriş yapamadığı durumlarda, ilgili gümrük idaresince mobil ekipler oluşturularak kuyrukta bekleyen araçlar tutanakla tespit edilir ve transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarih ve saat esas alınır.”
Hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle transit süresinin aşıldığı durumlarda söz konusu mevzuat hükmü çerçevesinde işlem yapılmasının mümkün bulunduğu belirtildi.

Diğer taraftan, transit beyannameleri için (NCTS beyannameleri, TIR Karneleri, ihracat refakat belgeleri) transit süre aşımlarına ilişkin yapılan kontrollerde, kara sınır kapılarında gümrüklü sahaya giriş yapmadan önce sıra düzenini tesis etmek üzere TIR parklarına giriş yapan araçlara ilişkin, TIR parkına giriş yapılan tarih ve saatin tespit edilmesi halinde, bu tarih ve saatin de transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde dikkate alınması gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.