AB Çelik Önlemleri
Kategori: Genel

Avrupa Birliği tarafından çelik ithalatına karşı tarife kontenjanı şeklinde bir korunma önlemi ile, ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine karşı bir anti-damping önlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Öte yandan, 3 Eylül 2019 tarihli ve 2019/1382 sayılı Karar ile çelik korunma önlemine tabi olan ürünlerde uygulanan anti-damping ve telafi edici vergiler listelenerek, korunma önlemi kapsamında tarife kontenjanlarının tüketilmesinin ardından yapılacak ithalatta, anti-damping ve telafi edici vergilerin %25’e kadar olan kısmının askıya alınmasına karar verildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Komisyon tarafından yeni uygulanmaya başlanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilgili liste güncellenmektedir.

Bu kapsamda, 5 Ekim 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararda, ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine karşı uygulanan anti-damping önleminin de eklendiği belirtilmektedir. İlgili karar https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1382 adresinde yer almaktadır.

Kaynak: AKİB