ABD TEV, AD ve Sübvansiyon Soruşturmaları
Kategori: Genel

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemi kapsamında 2018 yılına ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi’nin nihai kararını açıkladığı, söz konusu kararın 27 Eylül 2021 tarihli ABD resmi gazetesinde yayınlandığı; bu çerçevede firmalarımız için %0, 32 (de minimis) ve %1, 82 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplandığı; bireysel olarak incelenmeyen 2 firma için de gözden geçirme dönemi için
telafi edici vergi oranı belirlendiği ve mezkur dönemde ABD’ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmayan 21 firmanın gözden geçirmesinin iptal edildiği bildirilmiştir.

- ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 altında sıralanan ülkemiz menşeli “alüminyum folyo” (certain aluminum foil) ithalatına karşı 20 Ekim 2020 tarihinde eş zamanlı olarak açılmış olan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında; ABD Uluslararası Ticaret İdaresi’nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararlarını 23 Eylül 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayınlandığı; anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından firmalarımız için %2, 28 oranında damping marjı; telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise %2, 60 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı bildirilmiştir.

Kaynak: EİB