ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı
Kategori: Genel

27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelgenin 3 üncü paragrafında yer alan

“Bu çerçevede kısım kısım geçici ithal edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün olabileceğinden, bu kapsamdaki geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılması zorunludur.”

İbaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamı için tıklayınız

2011/26 sayılı Genelge için tıklayınız