Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'de bulunan Etilen polimerler olanlarda değişiklik
Kategori: Genel

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'de yer alan 3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar Ek-2/B tablosundan kaldırılarak Ek-1 tablosunda “39.12” GTP numaralı satırdan sonra gelmek üzere eklenmiştir.

3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız