Avrupa Birliğinin Yeni Kdv Sistemi
Kategori: Genel

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnasının kaldırıldığı ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sisteminin kurulduğu ifade edilmektedir.

Avrupa Birliği tarafından 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulmuştur. 22 Avro’ya kadar olan satışlarda KDV istisnası kaldırılarak 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda her AB üyesi ülke tarafından belirlenmiş oranda KDV tahsil edilmesi uygulamasına geçilmiştir. IOSS sistemine dahil edilebilecek eşya için iki temel kural bulunmaktadır:

İşletmeden tüketiciye yapılan satışa konu, kıymeti 150 Avro’nun altında bir eşya olmalıdır.
ÖTV’ye tabi olan eşya IOSS kapsamında beyan edilemez.
IOSS sistemine kayıt olmak isteyen ihracatçılarımızın AB üyesi bir ülkede temsilcilik bulundurmaları veya kendilerini temsil edecek bir aracı tayin etmeleri gerekmektedir. İhracatçılarımız, yalnız işletmeden AB’de yerleşik bir tüketiciye yaptıkları (B2C) 150 Avro’ya kadar olan ve ÖTV’ye tabi olmayan eşya için IOSS’i kullanabilecektir.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: UND