BK’nın AB’den Hayvansal Ürün İthalatındaki Uygulama Değişikliği
Kategori: Genel

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Londra Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Birleşik Krallık’ın (BK)
31.12.2020 tarihinden itibaren AB’den ayrıldığı ve bu süreçte AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamaları yürürlüğe koymaya başladığından bahsedilmekte olup; bu çerçevede, Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığı (DEFRA) tarafından yapılan son duyuruda, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren BK’ya AB’den yapılacak hayvansal ürünlerin ithalatında yürürlüğe konulacak yeni uygulamalara ilişkin bir duyuru yapıldığı ve söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar ile düzenlenecek bilgilendirme webinarlarına ilişkin bilgiye https://www.gov.uk/government/news/latest-notices-fortraders-from-defra bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemiz ile BK arasında imzalanan STA çerçevesinde düzenlenen alanlar dışında kalan hususlarda Gümrük Birliği nedeniyle ülkemizin de aynı muameleye tabi olmasının söz konusu olduğu bildirilmektedir. 

Devamı için tıklayınız

Kaynak: OAİB