Brexit-Teknik Düzenlemeler-CE İşaretinin Geçerlilik Tarihi
Kategori: Genel

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Birleşik Krallık tarafından yeni bir açıklama yapıldığı, AB pazarına arz edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme işareti olan CE işaretinin çoğu ürün grubu için BK’da geçerlilik süresinin, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi amacıyla bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak BK tarafından paylaşılan güncel bildirimler için:  https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Kaynak: İTKİB