Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesi
Kategori: Genel

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin;

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.