Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri
Kategori: Genel

Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci  maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde ekte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: Ticaret Bakanlığı