E-TUYS Yetkilendirme ve KEP ile Evrak Gönderimi Hakkında
Kategori: Genel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Odamıza iletilen yazıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce Birliklerine gönderilen yazıya atfen, kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alındığı ve sonuçlandırıldığı, söz konusu işlemlerin E-TUYS'TA yapılabilmesi için yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların başvurularının posta yoluyla gönderim yönteminin değiştiği belirtilerek, bu doğrultuda, 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Genel Müdürlüğe yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların Kayıtlı Elektronik Porta (KEP) ile gönderilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: İTO