Hurda Metal İthalatı
Kategori: Genel

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu Eki kapsamındaki metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Tebliğ ekindeki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilmektedirler.

Devamı için tıklayınız