İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik
Kategori: Genel

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan;

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

  • “19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)”

listeye 49-51 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

  • “49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)
  • 50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)
  • 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız