İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik (İhracat 2021/8)
Kategori: Genel

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış,

49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00) yürürlükten kaldırılmıştır.

 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

aynı listeye 52 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız