İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
Kategori: Genel

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı için tıklayınız