İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
Kategori: Genel

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/9) yayımlandı.

Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ ile,

‪5503.20.00.00.00‬ gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak uygulanacak.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5.531 ton’u geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılacak.

Tarife kontenjanı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Devamı için tıklayınız