Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)
Kategori: Genel

KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR/E. ÖZEL ESASLAR başlıklı bölümüne, 15.3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu başlıklı bölüm eklenmiştir.

Devamı için tıklayınız