Kayda Bağlı İhracat (Makarna GTİP: 1902)
Kategori: Genel

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği kapsamında;

  • Makarna (GTİP: 1902) (söz konusu GTİP'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)

kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimize başvuru yapılması gerekmektedir.

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 20 Ağustos 2021 tarihi itibariyle ekte yer alan başvuru süreçlerini izlemeniz gerekmektedir. 

Devamı için tıklayınız

Kaynak: OAİB