Kayda Bağlı Makarna İhracatına İzin Verilen Tarih Öne Çekildi
Kategori: Genel

01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen “Makarna, Bulgur ve Buğday İrmiği” ürünlerinin ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde Genel Sekreterliğimiz koordinatör olarak görevlendirilmiş ve işlemler tesis edilirken yurt içi arzın yeterli olduğuna ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü olurunun aranması şartı getirilmiştir.

TMO tarafından yapılan değerlendirme neticesinde makarna ihracatında yeni bir düzenlemeye gidilmiş olup makarnalık buğdaydan elde edilen makarnanın (GTİP:1902.19.10.00.19) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) haricindeki ihracatlarına ilgide kayıtlı yazımız ile tarafınıza bildirilen 30 Eylül’e kadar verilen iznin, 3 Eylül 2021 tarihine çekilmesi uygun bulunmuştur. 

Devamı için tıklayınız

Kaynak: OAİB