Kontrgarantiye İstinaden Düzenlenen Teminat Mektupları
Kategori: Genel

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’den alınan 16.08.2021 tarihli ve 66316457 kayıt sayılı yazıda özetle; Bankalar ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında imzalanan Muhatap’ı Kamu İdareleri Olan E-Teminat Mektuplarının Elektronik Teminat Mektubu Platformu Aracılığı İle E-Teminat Uygulamasına İletilmesine İlişkin Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlem kurallarının E-Teminat WEB Servis Dokümanında düzenlenmekte olduğu, söz konusu dokümanda yurtdışı bankadan gelen kontrgarantiye istinaden düzenlenen elektronik teminat mektuplarında, ilgili mektubun hangi kontrgarantiye istinaden düzenlenmiş olduğu hususunda açık bilginin yer alması gerektiği; ancak gümrük idarelerince zaman zaman kontrgarantiye istinaden düzenlenmiş e-teminat mektuplarında buna dair ibarenin yer almasından dolayı mektupların Gümrük Yönetmeliğinin EK-77’sinde yer alan örneklere uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği aktarılmaktadır. Ayrıca, kontgarantiye istinaden düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin söz konusu ibarenin Bankalar açısından yazılmasının zorunluluk arz ettiği ve çıkarılmasının mümkün bulunmadığı, ilgili ifadenin teminat mektubu metninde yer almasının, teminat mektubunu düzenleyen bankanın, anılan teminat mektubu çerçevesinde ilgili Gümrük Müdürlüğüne karşı üstlendiği garanti sorumluluğuna herhangi bir etkisi bulunmadığı hususları da aktarılarak konu hakkında gümrük idarelerinde yaşanan tereddütün giderilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yurtdışı bankadan gelen kontrgarantiye istinaden düzenlenen elektronik teminat mektubu metnindeki buna ilişkin ibarenin teminat mektubunu düzenleyen bankanın ilgili Gümrük Müdürlüğüne karşı üstlendiği garanti sorumluluğuna herhangi bir etkisi bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu ibarenin ilave edildiği teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliğinin 77 no.lu ekinde yer alan teminat mektubu örnek metinlerinin gerekliliklerini taşıması kaydıyla kabul edilmesi hususunda;

Devamı için tıklayınız