Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması
Kategori: Genel

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; anılan soruşturma kapsamındaki nihai önlem teklifinin ilgili Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmadığı belirtilerek, konuya ilişkin 2 Eylül 2021 tarihli ilgili
Resmi Gazete nüshası (Ek-1) ve gayriresmi tercümesi (Ek-2) iletilmektedir. Bu çerçevede bahse konu soruşturma önlemsiz olarak kapanmıştır.

Devamı için tıklayınız

Kaynak: OAİB