Mersin Gümrük Müdürlüğü / Hurda Metal İthalatı
Kategori: Genel

Metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgilerin ulaştığı,

Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındığı, adı geçen Bakanlıktan alınan yazıda "Hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin uygun bulunmadığı ve "Tek Pencere Portal Sistemi" içerisinde Merkez Teşkilatlarınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi"nin 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiğinin" belirtildiği bildirilmiş olup,

Halihazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen “Metal Hurda İthalatçı Belgesi” nin 2021/23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında aranması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla mezkur yazı doğrultusunda, antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması hususunda,

Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim

Devamı için tıklayınız

Kaynak: MERGUMDER