Sağlık Bakanlığı muafiyet yazısı bulunan ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinin gerektiği hk.
Kategori: Genel

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin "2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ve "2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

İthalat Genel Müdürlüğüne muhatap 04.08.2021 tarihli ve 00066001151 sayılı yazımız ile konuyla ilgili görüşleri istenmiştir.

Cevaben alınan 17.08.2021 tarihli ve 00066394532 sayılı ekli yazıda; 2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ile 2018/11973 sayılı "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" kapsamında, bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatının öngörülmüş olduğu, 93/4002 sayılı Kararın uygulamasına matuf herhangi bir atfa yer verilmediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Devamı için tıklayınız