Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları
Kategori: Genel

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddelerinin eklendiği hususu iletilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıdan, anılan maddeler kapsamındaki uygulamanın 31/07/2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiş olup, güncellenen Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler aşağıda yer almaktadır.

"GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metnine, Bakanlığın internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden ( https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.

Kaynak: EİB