Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi
Kategori: Genel

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2018/2) ise 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğler değişikliği kapsamında;

• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)

kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimizce onaylanmakta ve kayda alınmaktadır

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerini izlemeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarını mail ile göndermeyiniz.

Kaynak: OAİB