1, 9 ve 25 Sayılı ÜGD Tebliğleri Kapsamında Sonradan Yapılan Tespitler Hakkında
Kategori: Genel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) alınan 17.06.2020 tarihli ve 1655929 sayılı yazıdan bahisle; 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği gibi ithal edilen ürünlere ilişkin detaylı GTİP kodu ile marka, model, tip vb. bilgileri içerecek şekilde, gereği için doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, bilgi için Genel Müdürlüklerine iletilmesi hususu talimatlandırılmıştır.

Bu defa, aynı Genel Müdürlükten alınan ve Bakanlığımız kayıtlarına 11/08/2021 tarihinde giren 13/07/2021 tarihli, 2729000 sayılı yazıda 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında sonradan yapılan denetlemelerde tespit edilen uygunsuzlukların doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin KEP adreslerine gereği için, Genel Müdürlüklerine de bilgi edinilmesi amacıyla resmi yazı olarak gönderilmesi, beyanname içeriği ithalatçı bilgileri ile söz konusu eşyaya ait marka, model, tip ve GTİP numarası bilgilerinin yazı içeriğinde açık bir şekilde detaylandırılması istenilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve 2021/1, 2021/9 ile 2021/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği şekilde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Devamı için tıklayınız